Beslut vid JCs bolagsstämma

Beslut vid JCs bolagsstämma Vid JC ABs bolagsstämma fastställdes idag moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för 2002. Stämman beslutade att ingen utdelning utgår till aktieägarna för år 2002. Styrelse Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa ordinarie bolagsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Till styrelsen omvaldes Jan Kjellman, Mats Lindwall och Petter Stillström. Samtidigt nyvaldes Sophie Danell, Anders Norling och Bertil Tiusanen. Vid konstituerande styrelsemöte utsågs Bertil Tiusanen till ordförande i den nya styrelsen. Kort fakta om de nyvalda styrelseledamöterna: Sophie Danell, chef för Gravity AB och tidigare ledande befattningar inom handelsföretagen Pölsemannen och Gents Wear. Inga övriga externa uppdrag. Anders Norling, VD i Sensys Traffic AB. Ordförande i JCs franchisetagarförening och styrelseordförande i Malte Månson AB. Bertil Tiusanen, Senior Advisor Econ Management med bakgrund som VVD i Pharmacia, KF och Vattenfall. Erfarenhet av styrelseuppdrag inom bland annat JM, Apoteket, JP Bank och KappAhl. Styrelseordförande i Talentia AB. Ny bolagsordning Stämman fattade beslut om ny bolagsordning i enlighet med i kallelsen publicerat förslag. Ansvarsfrihet Stämman beviljade ej ansvarsfrihet för tidigare VD Claes Hagberg, styrelseordförande Nils Eric Näslund och vice styrelseordförande Klas Friberg i enlighet med förslag som under stämman presenterades av Petter Stillström. Övriga styrelseledamöter beviljades ansvarsfrihet. Revisorer Till nya revisorer valdes auktoriserade revisorerna Per Bergman och Anders Ivdal från KPMG. VDs kommentar VD och koncernchef Thommy Nilsson gjorde i sitt anförande vid bolagsstämman en genomgång av koncernens utveckling under föregående år samt första kvartalet 2003. Han beskrev även de förändringar i butiksnät och organisation som genomförts under hösten och vintern 2002/2003 för att skapa ett effektivare JC med ett attraktivare erbjudande. Som en del i det pågående åtgärdsprogrammet genomförs även en översyn av koncept och varumärken. Det kommer att innebära en breddning av försäljningen av JCs mest kända egna varumärken över konceptgränserna. Bland annat kommer Crocker - Sveriges näst största jeansmärke - att erbjudas i samtliga Brothers-butiker. Dessutom planeras en samordning av JCs två koncept för barn och ungdomar, Boys & Girls och Jeans & Clothes, till ett koncept under varumärket JC. Delårsrapport för första kvartalet 2003 publicerades tidigare idag. För ytterligare information, vänligen kontakta: Thommy Nilsson, VD, telefon 031-334 50 00 alternativt 0709-172375. JC utvecklar och driver koncept för modebutiker på den svenska och internationella klädmarknaden. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC har fyra koncept - Jeans & Clothes, Boys & Girls, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka fem procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge, Finland, och Tyskland. Antalet butiker uppgår till 278. JC-aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista sedan den 19 april 2000 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT01330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT01330/wkr0002.pdf

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar