Bokslutskommuniké 2002-01-01- 2002-12-31

Bokslutskommuniké 2002-01-01 - 2002-12-31 * Rörelsens intäkter uppgick till 1 820,1 Mkr (1 865,0), en minskning med 2,4 procent. * Rörelseresultatet uppgick till -66,7 Mkr (43,8). * Resultat efter finansnetto blev -71,5 Mkr (38,5). * Bruttovinstmarginalen ökade till 34,1 procent (32,1). * Rörelsemarginalen var -3,7 procent (2,4). * Rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster var 0 procent (2,4). * Resultat per aktie uppgick till -5,92 kr (2,92). * Jämförelsestörande poster i form av avvecklings- och strukturkostnader samt engångskostnader om totalt 65,2 Mkr har belastat resultatet. * Åtgärdsprogram i syfte att förbättra effektivitet och lönsamhet pågår. * Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas (1 kr). För ytterligare information, vänligen kontakta: Thommy Nilsson, VD och koncernchef, telefon 0704-71 55 47. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT01030/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT01030/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar