Delårsrapport 2003-01-01 - 2003-09-30

Delårsrapport 2003-01-01 - 2003-09-30 · Rörelsens intäkter uppgick till 1 296,0 Mkr (1 369,1), en minskning med 5,3 procent. · Rörelseresultatet blev -75,0 Mkr (-3,7). · Resultat efter skatt var -62,8 Mkr (-6,2). · Bruttovinstmarginalen ökade till 35,6 procent (32,9). · Rörelsemarginalen var -5,8 procent (-0,3). · Resultat per aktie blev -6,76 kr (-0,67). · Valutadifferens och kostnader av engångskaraktär om 81 Mkr belastar resultatet för perioden januari - september 2003. · Det tredje kvartalets rörelseresultat, exklusive kostnader av engångskaraktär om 31 Mkr, uppgick till 28,4 Mkr (-4,0). · Antalet egna butiker har sedan årsskiftet ökat med 10 och uppgår till 88 av totalt 274. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Mölnlycke den 22 oktober 2003 JC AKTIEBOLAG (publ), organisationsnummer 556468-8991 Rapporten är avgiven av Thommy Nilsson VD och koncernchef För ytterligare information, vänligen kontakta: Thommy Nilsson, VD och koncernchef, telefon 0709-172375. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00960/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00960/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar