Delårsrapport 2004-01-01 - 2004-06-30

Delårsrapport 2004-01-01 - 2004-06-30 FORTSATT POSITIV RESULTATUTVECKLING - Rörelsens intäkter uppgick till 777,3 Mkr (806,6), en minskning med 3,6 % - Rörelseresultatet har förbättrats och uppgick till -8,4 Mkr (-72,4). I föregående års resultat för perioden ingår kostnader av engångskaraktär om 50 Mkr. - Bruttovinstmarginalen ökade till 39,1 % (34,7) - Resultat efter skatt uppgick till -8,2 Mkr (-55,4) - Resultat per aktie uppgick till -0,89 kr (-5,96) - Nytt långsiktigt lönsamhetsmål - rörelsemarginal 8 % - Ökning av försäljning till konsument i juli - jämförbara butiker i Sverige + 7,7 % ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/17/20040817BIT22480/wkr0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar