JC expanderar med nytt koncept öppnar 23 Sisters-butiker

JC expanderar med nytt koncept - öppnar 23 Sisters-butiker Den 17 augusti lanserar JC sitt nya koncept Sisters för kvinnor i en av Sveriges största butikslanseringar. 17 butiker, av 23, öppnas samtidigt i centrala lägen på 15 orter. Utöver Sisters-etableringarna öppnar JC under året minst 11 nya butiker. För att stärka positionen som en av Nordens ledande modekoncerner lanserar JC ett nytt helhetskoncept - Sisters - med modekläder och accessoarer för kvinnor i åldersgruppen 20 till 45 år. Minst 23 Sisters-butiker kommer att öppnas under året. 17 av dessa öppnar samtidigt den 17 augusti på 15 orter i Sverige, i en av Sveriges största butikslanseringar - endast lanseringen av JC-konceptet Brothers är större med 22 butiker 1992. Sisters ska erbjuda hög kvalitet till konkurrenskraftiga mellanklasspriser med både egna varumärken och externa märkeskläder - Tara Jarmon, Day och Gossip - i sortimentet. "Genom lanseringen av koncernens fjärde modekoncept Sisters når JC även det viktiga segmentet kvinnor och får nu ett samlat grepp om mode- marknaden. Satsningen ligger helt i linje med vår strategi att arbeta med tydliga koncept mot väl definierade målgrupper", säger Claes Hagberg, VD för JC. Fortsatt expansion i Norden och Tyskland I Sverige har hittills i år två nya butiker etablerats, i Umeå och Halmstad. Under samma period har JC förvärvat sex butiker från franchisetagare, varav fyra i centrala Stockholm. Även i övriga Norden fortsätter expansionen. I Finland och Norge stärker JC sin närvaro genom att öppna en respektive fyra nya butiker på strategiska orter. I Tyskland har två butiker etablerats under året. Av de totalt 34 nya butiker som öppnar under 2000 är 11 egna. Samtliga koncept etableras i Köpenhamn I oktober etablerar sig JC även centralt i Köpenhamn på Fisketorvet. Butiker för samtliga fyra koncept öppnas vägg i vägg på 750 kvadratmeter. 50.000 nya klubbmedlemmar i år JC har en av Sveriges största och mest snabbväxande kundklubbar. Sedan årsskiftet har den vuxit med 50.000 och har i dag 430.000 medlemmar. Kundklubben bidrar till köptrohet och ger JC möjlighet att rikta kampanjer till tydliga målgruppssegment. Kundklubben kommer att fungera som en viktig bas även för det nya konceptet Sisters, eftersom över hälften av medlemmarna redan tillhör målgruppen kvinnor i åldern 20 till 45 år. I dag står medlemmarna för cirka 30 procent av försäljningen i Sverige. För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Hagberg, koncernchef, telefon 033-17 28 00 alternativt 0709-17 23 49 eller besök JC:s hemsida www.jc.se. JC utvecklar och driver koncept för modebutiker på den svenska och inter- nationella klädmarknaden. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC har idag tre koncept - Jeans & Clothes, Boys & Girls och Brothers. Under hösten 2000 lanseras ett nytt koncept - Sisters. Med en marknadsandel om nära fem procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge, Finland och Tyskland. Antalet butiker uppgår till 231. JC- koncernens omsättning utgörs av försäljning i egna butiker, franchiseavgifter samt grossistförsäljning till franchisetagare. JC-aktien noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 19 april 2000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar