• news.cision.com/
  • JC/
  • JC förändrar butiksstrukturen och lägger ned olönsamma butiker i Tyskland

JC förändrar butiksstrukturen och lägger ned olönsamma butiker i Tyskland

Report this content

JC förändrar butiksstrukturen och lägger ned olönsamma butiker i Tyskland JC har som tidigare meddelats påbörjat ett omfattande åtgärdsprogram för att förbättra koncernens resultat. I detta har ingått en översyn av bland annat butiksstrukturen. JC genomför nu ett antal förändringar i linje med detta program. Stärker positioner på strategiska orter Som ett led i JCs uttalade strategi att öka andelen egna butiker på strategiska orter i Sverige har avtal träffats om förvärv av 7 butiker i Göteborg, Malmö och Linköping (Ikano). Vidare har principöverens- kommelse träffats avseende förvärv av ytterligare 6 butiker i Karlstad och Västerås. Samtliga dessa förvärv kommer att genomföras under första kvartalet 2003. Under innevarande kvartal förvärvar JC dessutom 3 franchisebutiker i Bergen, Norge. Sammantaget beräknas dessa 16 butiker omsätta cirka 125 Mkr i butiksledet på årsbasis. JC kommer även att nyetablera 3 butiker i Sverige med en beräknad årlig omsättning på cirka 20 Mkr. Etableringarna kommer att ske under innevarande kvartal och första kvartalet 2003. JC har samtidigt fattat beslut om att lägga ned 4 egna butiker med otillräcklig lönsamhet. Årsomsättningen för dessa är beräknad till cirka 20 Mkr. Avvecklingen sker under första halvåret 2003. Under samma period är dessutom avsikten att sälja 8 egna butiker i Sverige med en årsomsättning på cirka 70 Mkr till franchisetagare. Fokuserar verksamheten i Tyskland - lägger ned 6 butiker Mot bakgrund av den negativa resultatutvecklingen på den tyska marknaden har en utvärdering av JCs butiksnät i Tyskland genomförts. JC har för avsikt att koncentrera verksamheten till Köln-området, där JC har längst erfarenhet och högst kännedom. Därför kommer 6 av totalt 12 butiker att avvecklas under det första halvåret 2003. Den sammanlagda årsomsättningen för de 6 butiker som läggs ned uppgår till cirka 50 Mkr. Målet är att den kvarvarande tyska verksamheten når breakeven under 2003/2004. - Med de förändringar vi nu genomför i butiksnätet får vi en bra plattform för att fortsätta utveckla våra koncept. JC-koncernens struktur renodlas och vi växer på strategiskt viktiga orter där vi har bäst förutsättningar att driva våra egna butiker. Vi får en bra mix av driftsformer med kunniga franchisetagare på övriga orter, säger Thommy Nilsson, VD och koncernchef för JC AB. Finansiella effekter Ovan beskrivna åtgärder kommer för JC-koncernen innebära en väsentlig resultatförbättring jämfört med tidigare år. Åtgärdsprogrammet medför avvecklings- och strukturkostnader på drygt 40 Mkr, vilket belastar innevarande år. Vidare har beslutats om en extraordinär nedskrivning av varulagret på 8 Mkr. Detta innebär att JC-koncernen under 2002 kommer att redovisa en förlust före skatt. Planerad omstrukturering De förändringar som kommer att genomföras ser därmed ut enligt följande: 16 franchisebutiker i Sverige och Norge förvärvas av JC AB 3 nya egna butiker etableras i Sverige 8 egna butiker säljs till franchisetagare 10 egna butiker läggs ned, varav 6 i Tyskland För ytterligare information, vänligen kontakta: Thommy Nilsson, VD, telefon 0704-71 55 47. JC utvecklar och driver koncept för modebutiker på den svenska och internationella klädmarknaden. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC har fyra koncept - Jeans & Clothes, Boys & Girls, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka fem procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Antalet butiker uppgår till 276. JC-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 19 april 2000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00880/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00880/wkr0002.pdf

Dokument & länkar