JCs försäljning till konsument

JCs försäljning till konsument JC redovisar för september månad en försäljning till konsument om 218 Mkr i egna butiker och franchisebutiker. Det är en ökning med 33,4 procent jämfört med samma månad föregående år. Sammantaget för årets nio första månader uppgick försäljningen till konsument till 1 571,9 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 12,7 procent jämfört med samma period 1999. I morgon tisdag den 10 oktober etablerar JC samtliga 4 koncept vägg i vägg på 750 kvadratmeter i köpcentret Fisketorvet, Köpenhamn. JC avger rapport för 1 januari - 30 september 2000 den 26 oktober 2000. JCs intäkter JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, franchiseavgifter samt grossistförsäljning till franchisetagare. Uppgifter om intäkter anges kvartalsvis. Koncernens intäkter 1999 var 1 312 Mkr. Tillväxtmålet för 2000 är 15 procent. För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Hagberg, koncernchef, telefon 033-17 28 00 alternativt 0709-17 23 49 eller besök JC:s hemsida www.jc.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00060/bit0002.pdf

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar