JCs försäljning till konsument

Report this content

JCs försäljning till konsument JC redovisar för september månad en försäljning till konsument om 218 Mkr i egna butiker och franchisebutiker. Det är en ökning med 33,4 procent jämfört med samma månad föregående år. Sammantaget för årets nio första månader uppgick försäljningen till konsument till 1 571,9 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 12,7 procent jämfört med samma period 1999. I morgon tisdag den 10 oktober etablerar JC samtliga 4 koncept vägg i vägg på 750 kvadratmeter i köpcentret Fisketorvet, Köpenhamn. JC avger rapport för 1 januari - 30 september 2000 den 26 oktober 2000. JCs intäkter JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, franchiseavgifter samt grossistförsäljning till franchisetagare. Uppgifter om intäkter anges kvartalsvis. Koncernens intäkter 1999 var 1 312 Mkr. Tillväxtmålet för 2000 är 15 procent. För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Hagberg, koncernchef, telefon 033-17 28 00 alternativt 0709-17 23 49 eller besök JC:s hemsida www.jc.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00060/bit0002.pdf

Dokument & länkar