JCs försäljning till konsument

JCs försäljning till konsument JC redovisar för december månad en försäljning till konsument om 313 miljoner kronor i egna butiker och franchisebutiker. Det är en ökning med 7,7 procent jämfört med samma månad föregående år. För helåret 2000 uppgick försäljningen till konsument till 2 276 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 11,4 procent jämfört med helåret 1999. JCs intäkter JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, franchiseavgifter samt grossistförsäljning till franchisetagare. Uppgifter om intäkter anges kvartalsvis. Koncernens intäkter 1999 var 1 312 miljoner kronor. Tillväxtmålet för 2000 är 15 procent. För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Hagberg, koncernchef, telefon 033-17 28 00 alternativt 0709-17 23 49 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/09/20010109BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/09/20010109BIT00140/bit0002.pdf

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar