JCs försäljning till konsument i november

JC redovisar för november 2004 en total försäljning till konsument om 179,9 Mkr (165,1) i egna butiker och franchisebutiker – en ökning med 9 procent. I Sverige ökade försäljningen med 8 procent jämfört med samma månad föregående år. Sammantaget uppgick den totala försäljningen till konsument för årets första elva månader till 2 014,8 Mkr (2 040,1). I Sverige minskade försäljningen med 1procent jämfört med samma period 2003. JCs försäljning till konsument JCs försäljning till konsument omfattar den försäljning som sker i såväl egna butiker som franchisebutiker och omfattar samtliga koncept; JC 6-25 år och Brothers/Sisters. Uppgifter om försäljning till konsument lämnas månadsvis. Av den totala försäljningen stod den svenska marknaden för cirka 79 procent under år 2003. JC-koncernens intäkter JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Uppgifter om intäkter lämnas kvartalsvis.

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar