JCs försäljning till konsument i oktober

JCs försäljning till konsument i oktober JC redovisar för oktober 2004 en total försäljning till konsument om 221,8 Mkr (219,3) i egna butiker och franchisebutiker - en ökning med 1,1 procent. I Sverige minskade försäljningen med 0,8 procent jämfört med samma månad föregående år. Sammantaget uppgick den totala försäljningen till konsument för årets första tio månader till 1 834,9 Mkr (1 875,3). I Sverige minskade försäljningen med 1,8 procent jämfört med samma period 2003. JCs försäljning till konsument JCs försäljning till konsument omfattar den försäljning som sker i såväl egna butiker som franchisebutiker och omfattar samtliga koncept; JC 6-25 år, Brothers och Sisters. Uppgifter om försäljning till konsument lämnas månadsvis. Av den totala försäljningen stod den svenska marknaden för cirka 79 procent under år 2003. JC-koncernens intäkter JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Uppgifter om intäkter lämnas kvartalsvis. För ytterligare information, vänligen kontakta: Thommy Nilsson, VD, telefon 0709-172375 JC utvecklar och driver koncept för modebutiker på den svenska och internationella klädmarknaden. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6-25 år och Brothers/Sisters. Med en marknadsandel om cirka fyra procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge, Finland och Tyskland. Antalet butiker uppgår till 274. JC-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 19 april 2000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/09/20041109BIT20720/wkr0001.pdf

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar