Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002

Jeeves Information Systems AB (publ) Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002 Sammanfattning * Jeeves - Stockholmsbörsens mest lönsamma affärssystemleverantör. * Omsättningen ökade under kvartalet med 123 % jämfört med föregående år. För helåret ökade omsättningen med 49 % jämfört med föregående år. * Jeeves nådde ett positivt kvartalsresultat före avskrivningar och räntenetto (EBITDA) på 1.9 Mkr (0.3) och ett resultat efter skatt på 1.2 Mkr (-2.2). För helåret uppgick resultatet före avskrivningar och räntenetto (EBITDA) på 6.6 Mkr (-0.2) och ett resultat efter skatt på 3.8 Mkr (-4.7). * Förvärvet av Reveny System AB som gjordes per den 1:a juli 2002 går fortsatt enligt plan och genererar ett positivt resultat för koncernen på 0.6 Mkr för halvåret. * Kassamedel uppgår till 11.5 Mkr (2.8) och kassaflödet är 10.5 Mkr bättre än för år 2001. För ytterligare information kontakta VD Nicolas Ehrling 08-587 099 00 eller CFO Björn Westberg 08-587 099 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00080/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00080/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 000 företag i över 40 länder något av Jeeves affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Samtliga produkter erbjuder bred funktionalitet till en av marknadens lägsta ägandekostnader. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Small Cap). För mer information, se www.jeeves.se

Dokument & länkar