Jeeves - börsens enda lönsamma affärssystemleverantör?

Report this content

Jeeves - börsens enda lönsamma affärssystemleverantör? (JEEV) Jeeves Information Systems AB, kan i samband med att bolagets kvartals-rapport för kvartal 3, som publiceras senare idag konstatera att även prognosen för kvartal 4, 2002 ser mycket positiv ut. Ledningen för Jeeves Information Systems AB vill med denna pressrelease göra en revidering av tidigare kommunicerad helårs-prognos och därmed avge en s k positiv vinstvarning. Marknaden i Sverige, som står för huvuddelen av Jeeves försäljning, visar tendenser till förbättring. Större delen av övriga Europa visar fortfarande en svag marknad. Jeeves fokuserade insatser inom Europa har dock trots den svaga marknaden gett bra resultat. Tidigare helårsprognos för år 2002 med positivt kassaflöde och resultat efter skatt bedöms nu som en alltför negativ prognos. Ledningen för Jeeves Information Systems AB bedömer idag, efter genomgång med bolagets revisorer att bolagets långsiktiga tillväxtmål på 25% tillväxt i omsättning samt 10% rörelsemarginal kommer att uppnås redan under 2002. Kassaflödet under samma period beräknas uppgå till ca +8 Mkr. Därmed är Jeeves Information Systems AB den mest lönsamma affärssystem- leverantören på Stockholmsbörsen. Jeeves affärsmodell, att sälja indirekt via partners, har visat sig vara en mycket lyckad satsning, trots nackdelen att bolaget därmed uppfattas som litet och sårbart. I själva verket är situationen omvänd. Inklusive Jeeves 15-tal partners i Europa och USA omsätter Jeeves-sfären ca 500 Mkr på helårsbasis. Jeeves Information Systems AB delårsrapport för kvartal 3, 2002 publiceras ca kl 13.00 idag. För ytterligare information kontakta: Nicolas Ehrling, VD Jeeves Information Systems AB, tel: 08-587 099 42 e-mail: nicolas.ehrling@jeeves.se Olle Ödman, Styrelseordförande Jeeves Information Systems AB, mobil: 070-348 43 96 e-mail: olle.odman@metagroup.com Fakta om Jeeves Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för medelstora företag inom tillverkning, handel, service- och tjänstesektorerna. Företaget, med sina 45 anställda, är fokuserat på produktutveckling medan försäljning sker genom 300 engagerade och kunniga medarbetare och konsulter med bransch- och specialkompetens inom olika affärsprocesser. Jeeves Information Systems AB samarbetar med ett 15-tal partners i världen och enbart i Sverige finns partners representerade på ett tjugotal orter. Företagets huvudprodukt är Jeeves Enterprise som finns installerad på fler än 850 företag med över 11 000 användare. Den nuvarande verksamheten startade 1992 och sedan 1999 är företaget noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Fakta om Jeeves Enterprise Jeeves Enterprise är ett komplett affärssystem i Windows-miljö och är tack vare sin öppenhet en oslagbar plattform för web-applikationer och e- handel. Tack vare en unik design bevaras alla kundanpassningar vid versionsuppgradering. Programvaran innehåller alla rutiner från Ekonomi, Logistik, Service, Tid & Projekt till CRM och SCM (Supply chain Management). Jeeves Enterprise har ett flexibelt användargränssnitt som tillåter egen design och innehåller dessutom ett kraftfullt makrospråk som utnyttjas för kundanpassningar. Flexibiliteten och anpassningsbarheten i Jeeves Enterprise gör den till en lämplig lösning för större företag som vill ha ett gemensamt affärssystem för sina medelstora och mindre dotterbolag. Mer information finns på: www.jeeves.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00120/wkr0002.pdf

Dokument & länkar