Jeeves tillbakavisar uppgifter i Dagens Industri 2001-02-27

Jeeves tillbakavisar uppgifter i Dagens Industri 2001-02-27 Med anledning av en artikel i Dagens Industri, tisdagen den 27 februari 2001, med rubriken "Kassan sinar för IT-bolagen" vill Jeeves Information Systems AB ge följande kommentar: I artikeln påstås att Jeeves rörelseresultat före avskrivningar för fjärde kvartalet 2000 skulle vara minus (-) 9 Mkr. Som framgår av vår senaste bokslutskommuniké var resultatet efter avskrivningar för fjärde kvartalet plus (+) 1,0 Mkr med en omsättning på 10,5 Mkr. Avskrivningarna under sista kvartalet var 478 tkr vilket innebär att Jeeves rörelseresultat före avskrivningar, som analysen i DI avser, är plus (+)1,5 Mkr. DI noterar att det är få bolag som lyckats vända förluster i tredje kvartalet till vinst i kvartal fyra. Jeeves tillhör alltså de som har lyckats med detta, tvärtemot det som sägs i artikeln. "Vi beklagar att vårt namn figurerar i ett sådant här sammanhang då uppgifterna beträffande Jeeves i artikeln saknar grund. De aktieägare och kunder som läst DI skall känna sig säkra på att det som kommuniceras från Jeeves är helt korrekt", säger Assar Bolin, VD för Jeeves Information Systems AB. Vi hänvisar också till senaste bokslutskommunikén som finns att läsa på www.jeeves.se. För ytterligare information kontakta: Assar Bolin, VD Jeeves Information Systems AB, tel: 08- 587 099 00, assar.bolin@jeeves.se Fakta om Jeeves Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för medelstora industri-, handels- och tjänsteföretag. Företagets huvudprodukt är Jeeves Enterprise. Jeeves är fokuserat på produktutveckling och intäkterna kommer huvudsakligen från licens- och underhållsavgifter. Försäljningen sker genom partners som också svarar för installation, kundanpassning, utbildning och support. Jeeves Enterprise finns installerat på drygt 700 företag med totalt över 10 000 användare. Jeeves samarbetar med ett tiotal partners i Sverige med representation på ett tjugotal orter. Företaget expanderar internationellt och har hittills slutit avtal med partners i femton länder. Jeeves Enterprise är översatt till tretton språk och används i arton länder. Jeeves Information Systems AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Fakta om Jeeves Enterprise Affärssystemet Jeeves Enterprise är ett komplett affärssystem i Windows- miljö och är tack vare sin öppenhet en populär plattform för e-handel. Teknisk plattform är MS Windows och SQL Server. Programvaran innehåller alla rutiner från Ekonomi, Order/Lager/Fakturering till Produktion, Service och Tid & Projekt med ett flexibelt användargränssnitt som tillåter egen design. Dessutom finns i Jeeves Enterprise ett kraftfullt makrospråk som utnyttjas för kundanpassningar. Tack vare en unik design bevaras alla kundanpassningar vid versionsuppgradering. Mer information finns på: www.jeeves.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00850/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00850/bit0001.pdf

Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 000 företag i över 40 länder något av Jeeves affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Samtliga produkter erbjuder bred funktionalitet till en av marknadens lägsta ägandekostnader. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Small Cap). För mer information, se www.jeeves.se

Dokument & länkar