Procurator och Papperskedjan väljer Jeeves och SYSteam

Procurator och Papperskedjan väljer Jeeves och SYSteam (JEEV) Jeeves Information Systems AB's partner SYSteam har tecknat avtal med Procurator och Papperskedjan om leverans och implementering av affärssystemet Jeeves Enterprise. Affären inkluderar Jeeves Enterprise moduler för Order, Lager, Fakturering, Inköp, Reskontror, Redovisning och Marknad. Totalt omfattar affären 500 användare när alla enheter implementerats. Det totala ordervärdet är ca 12 MSEK. Procurator och Papperskedjan har kommit i mål. Efter en lång utvärderings-process med flera inblandade affärssystemleverantörer har valet som framtida samarbetspartner avgjorts till SYSteams fördel. Procurator och Papperskedjan är organisationer med stort fokus på snabba och effektiva rutiner i kundledet och samordning av leverantörskontakter. Med hjälp av Jeeves Enterprise räknar de med att skapa kostnadseffektiva lösningar för kunder och övriga partners. "Procurator är inne i ett mycket expansivt skede. Tack vare Jeeves moderna teknik och dess enkelhet att anpassa systemets funktioner kan vi på ett effektivt sätt optimera vår nuvarande verksamhet. Vi kan även på ett enkelt sätt ta hänsyn till nytillkommande enheters krav. Vid valet värderade vi dessutom speciellt SYSteams kompetens och erfarenhet inom vår bransch", säger Johan Herslow, VD på Procurator AB. "Inom Papperskedjan kommer vi att ersätta ca 10 olika affärssystem med Jeeves Enterprise. Det innebär att vi får bättre möjligheter att samordna gruppens gemensamma delar. Förutom övrig service som vi erbjuder våra medlemsföretag kan vi nu även erbjuda en effektiv och samordnad IT-miljö", säger Per Sundberg, VD på Papperskedjan AB. "Återigen har vår implementeringsmetod, speciellt anpassad för koncerner och större organisationer, visat sig vara vinnande. SYSteams metodik bygger på att vi med Jeeves Enterprise som verktyg skapar ett modellföretag/pilot som kvalitetssäkras och sedan rullas ut till samtliga enheter. Avtalet med Procurator och Papperskedjan har föregåtts av ett mycket detaljerat specifikationsarbete, vilket borgar för god kvalitet i det fortsatta arbetet", säger Anders Landin, Key Account Manager på SYSteam. För mer information kontakta: Nicolas Ehrling, Verkställande Direktör, Jeeves Information Systems AB Tel: +46 8 587 099 42, mobil: +46 70 480 6070, e-mail: nicolas.ehrling@jeeves.se Johan Herslow, Verkställande Direktör, Procurator AB Tel: +46 40 690 3069, e-mail: johan.herslow@procurator.se Per Sundberg, Verkställande Direktör Papperskedjan AB Tel: +46 40 671 1464, e-mail: per.sundberg@papperskedjan.se Anders Landin, Key Account Manager SYSteam Tel: +46 3614 9116, e-mail: anders.landin@systeam.se Fakta om Jeeves Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för medelstora företag inom tillverkning, handel, service- och tjänstesektorerna. Företaget, med sina 45 anställda, är fokuserat på produktutveckling medan försäljning sker genom 350 engagerade och kunniga medarbetare och konsulter med bransch- och specialkompetens inom olika affärsprocesser. Jeeves Information Systems AB samarbetar med ett 15-tal partners i världen och enbart i Sverige finns partners representerade på ett tjugotal orter. Företagets huvudprodukt är Jeeves Enterprise som finns installerad på fler än 900 företag med över 13 000 användare. Den nuvarande verksamheten startade 1992 och sedan 1999 är företaget noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Fakta om Jeeves Enterprise Jeeves Enterprise är ett komplett affärssystem i Windows-miljö och är tack vare sin öppenhet en oslagbar plattform för web-applikationer och e- handel. Tack vare en unik design bevaras alla kundanpassningar vid versionsuppgradering. Programvaran innehåller alla rutiner från Ekonomi, Logistik, Service, Tid & Projekt till CRM och SCM (Supply chain Management). Jeeves Enterprise har ett flexibelt användargränssnitt som tillåter egen design och innehåller dessutom ett kraftfullt makrospråk som utnyttjas för kundanpassningar. Flexibiliteten och anpassningsbarheten i Jeeves Enterprise gör den till en lämplig lösning för större företag som vill ha ett gemensamt affärssystem för sina medelstora och mindre dotterbolag. Mer information finns på www.jeeves.se Fakta om Procurator Procurator AB är ett av Sveriges största grossistföretag med inriktning på personlig skyddsutrustning, medicintekniska förnödenheter, samt papper- och plastprodukter. Koncernens största marknad är Norden, och huvudkontoret finns i Malmö. Dotterbolag finns i Danmark, Finland, Norge och Polen. Den totala omsättningen uppgår till ca 850 Mkr och antalet anställda är 270. Mer information finns på www.procurator.se Fakta om Papperskejdan AB Papperskedjan AB, med huvudkontor i Malmö, ägs av 11 lokala pappersgrossister, representerade på 17 orter i landet. Den totala omsättningen uppgår till 650 Mkr och antalet anställda är 210 personer. Mer information finns på www.papperskedjan.se Fakta om SYSteam SYSteam har en framskjuten position bland Nordens IT-konsultföretag. SYSteam är etablerat med kontor och dotterbolag på 48 orter i Norden. SYSteam koncernen har ca 1000 anställda och omsättningen uppgår till ca 1200 Mkr. Av SYSteams totalt ca 3800 kunder är mer än 2000 inom affärssystemsområdet. Mer information finns på www.systeam.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00070/wkr0002.pdf

Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 000 företag i över 40 länder något av Jeeves affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Samtliga produkter erbjuder bred funktionalitet till en av marknadens lägsta ägandekostnader. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Small Cap). För mer information, se www.jeeves.se

Dokument & länkar