Proton Group väljer SYSteam och Jeeves i strategiskt IT-beslut

Proton Group väljer SYSteam och Jeeves i strategiskt IT-beslut (JEEV) Jeeves Information Systems AB's partner SYSteam i Jönköping har tecknat avtal med Proton Group AB om leverans och implementering av affärssystemet Jeeves Enterprise. Affären inkluderar Jeeves Enterprise moduler för Order, Lager, Fakturering, Inköp, Reskontror, Redovisning och Produktion. Totalt omfattar affären 250 användare när hela koncernen implementerats. Det totala ordervärdet är ca 8 MSEK. Proton ersätter flera existerande system med Jeeves Enterprise. Som ledande leverantör i Skandinavien av bl a ytbehandling till fordons- och telekomindustrin har Proton höga krav på systemets funktionalitet inom logistik och tillverkning. Med Jeeves EDI-funktionalitet kan Proton effektivisera och snabba upp kommunikationen med sina kunder. "I dag har vi många olika system inom koncernen vilket medför höga kostnader för drift och underhåll. Med Jeeves Enterprise får vi ett koncernsystem som tillgodoser våra behov för hela vår verksamhet. Våra kunder inom fordons-industrin har höga krav på allt kortare ledtider och deras leveransplaner ändras dagligen, vilket kräver att vi som leverantör snabbt och flexibelt kan ställa om vår verksamhet och fullfölja våra leveransåtaganden", säger Leif Malveholm, Koncernchef för Proton Group. "Avtalet visar att vi, med Jeeves Enterprise kan erbjuda en lösning med lägsta möjliga driftskostnad, Total Cost of Ownership (TCO). Driften har sedan tidigare outsourcats till SYSteam, vilket innebär att Proton har en mycket slimmad egen IT-organisation. Därmed kan de fokusera all kraft på att utveckla sin egen kärnverksamhet. Genom att vi nu även får ansvara för affärssystemet blir vårt samarbete ännu mer strategiskt", säger Claes Rosengren, Affärsområdeschef på SYSteam. "Anledningen till att vi valde SYSteam är att vi hos dem såg ett professionellt team med lång erfarenhet av affärssystem och med en beprövad införandemetod för Jeeves Enterprise", säger Leif Malveholm. Initialt kommer Jeeves Enterprise att implementeras inom Finishing, det största av Protons fyra affärsområden. Under hösten driftsätts systemet i två av 14 fabriker och i resterande fabriker och övriga verksamheter under nästkommande år. Proton, med kunder (Volvo, Scania, Ericsson m fl) inom fordons-, telekom- och övrig tillverkningsindustri är indelat i fyra affärsområden; Finishing för ytbehandling, Engineering för rörbocknings- och tunnplåtsprodukter, Caretec för tillverkning av sängar och kringutrustning för modern vård och omsorg och Lighting för tillverkning av belysningsarmaturer för industri, kontor och OEM. "Avtalet med Proton bekräftar att Jeeves Enterprises låga TCO och flexibilitet även tillgodoser behoven i en utsatt bransch som fordonsindustrin", säger Nicolas Ehrling, Verkställande Direktör på Jeeves Information Systems. För mer information kontakta: Nicolas Ehrling, Verkställande Direktör, Jeeves Information Systems AB Tel: +46 8 587 099 42, mobil: +46 70 480 6070, e-mail: nicolas.ehrling@jeeves.se Leif Malveholm, Koncernchef, Proton Group AB Tel: +46 370 695621, mobil: +46 70 592 9848, e-mail: leif.malveholm@proton.se Claes Rosengren, Affärsområdeschef, SYSteam IT Partner Sweden Tel: +46 36 149105 , mobil: +46 70 308 9105, e-mail: claes.rosengren@systeam.se Fakta om Jeeves Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för medelstora företag inom tillverkning, handel, service- och tjänstesektorerna. Företaget, med sina 45 anställda, är fokuserat på produktutveckling medan försäljning sker genom 350 engagerade och kunniga medarbetare och konsulter med bransch- och specialkompetens inom olika affärsprocesser. Jeeves Information Systems AB samarbetar med ett 15-tal partners i världen och enbart i Sverige finns partners representerade på ett tjugotal orter. Företagets huvudprodukt är Jeeves Enterprise som finns installerad på fler än 900 företag med över 13 000 användare. Den nuvarande verksamheten startade 1992 och sedan 1999 är företaget noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Fakta om Jeeves Enterprise Jeeves Enterprise är ett komplett affärssystem i Windows-miljö och är tack vare sin öppenhet en oslagbar plattform för web-applikationer och e- handel. Tack vare en unik design bevaras alla kundanpassningar vid versionsuppgradering. Programvaran innehåller alla rutiner från Ekonomi, Logistik, Service, Tid & Projekt till CRM och SCM (Supply chain Management). Jeeves Enterprise har ett flexibelt användargränssnitt som tillåter egen design och innehåller dessutom ett kraftfullt makrospråk som utnyttjas för kundanpassningar. Flexibiliteten och anpassningsbarheten i Jeeves Enterprise gör den till en lämplig lösning för större företag som vill ha ett gemensamt affärssystem för sina medelstora och mindre dotterbolag. Mer information finns på www.jeeves.se Fakta om Proton Group AB Proton Group är en privatägd industrikoncern med säte i Värnamo. Koncernen består av fyra affärsområden; Engineering, Caretec, Lighting och Finishing. Koncernen omsätter 835 MSEK och antalet anställda är 690. Mer information finns på www.proton.se Fakta om SYSteam SYSteam arbetar dels som bred IT-Partner till små- och medelstora företag och dels som specialist inom ERP, Utveckling och Management till större företag. SYSteam IT Partner innehåller verksamhetsområdena Management, Informationsteknik, Affärssystem och Systemutveckling. För kunder som utnyttjar hela vår bredd blir vi en strategisk utvecklingspartner med helhetssyn och förmåga att deltaga i kundens egen affärsutveckling. SYSteam är etablerat med kontor och dotterbolag på ca 40 orter i Norden. Koncernen har idag ca 900 anställda. Omsättningen uppgick år 2002 till 975 MSEK. Vinsten var samma år 47MSEK. Av SYSteams totalt cirka 3000 kunder är mer än 2000 inom affärssystemområdet. Mer information finns på www.systeam.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00070/wkr0002.pdf

Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 000 företag i över 40 länder något av Jeeves affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Samtliga produkter erbjuder bred funktionalitet till en av marknadens lägsta ägandekostnader. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Small Cap). För mer information, se www.jeeves.se

Dokument & länkar