Akademikerförbundet SSR vann principiellt viktigt mål:

Akademikerförbundet SSR vann principiellt viktigt mål: "Det kan innebära flera hundra kronor mer i månaden för arbetslösa akademiker" - Den här domen slår fast att arbetslösa akademiker har rätt att få sin sjukpenninggrundande inkomst uppräknad så att den bättre stämmer överens med det aktuella löneläget, säger Akademikerförbundet SSRs förhandlingschef Eva Fagerberg. Och det kan handla om flera hundra kronor mer, per månad. En kvinnlig medlem i Akademikerförbundet SSR har sedan december 1995 varit arbetslös och under vissa perioder erhållit sjukpenning från Försäkringskassan. Om hon hade haft kvar sin tjänst vid sjukskrivningens början, hade hon omfattats av förbundets löneförhandlingar och fått sin sjukpenninggrundande inkomst uppräknad. Men i och med att hon var arbetslös, räknades inte den sjukpenninggrundande inkomsten upp, eftersom det inte fanns någon garanterad individuell löneökning i det centrala löneavtalet. Löneavtalen för akademikerna förändras allt mer från de breda centrala uppgörelserna med fasta lönepåslag för alla, mot en individuell lönesättning. Det gäller inte minst Akademikerförbundet SSRs medlemmar. Enligt lagen om allmän försäkring ska sjukpenningen omprövas när Försäkringskassan fått kännedom om att den försäkrades inkomstförhållanden eller andra omständigheter har ändrats som är av betydelse för sjukpenningens storlek. Akademikerförbundet SSR har i det aktuella målet, som avgjordes förra veckan (030325) i Länsrätten i Hallands län, hävdat att det inte kan ha varit lagstiftarens mening att landets akademiker ska behandlas mindre förmånligt än arbetarkollektiven (som får sina löner uppräknade med fasta lönepåslag för alla). Domen, som ger Akademikerförbundet SSR rätt, innebär ändring av tidigare praxis. Av den framgår att Akademikerförbundet SSRs medlem har rätt att få sin sjukpenningrundande inkomst uppräknad med det lägsta utrymmet för lokal fördelning som anges i de centrala löneavtalen. - Den här domen innebär att alla våra sjukskrivna arbetslösa medlemmar har rätt att få sin sjukpenninggrundande inkomst uppräknad, trots att det inte finns någon garanterad individuell löneökning i de centrala avtalen, säger Eva Fagerberg. För LO-kollektivet är det en självklarhet att lönerna räknas upp, medan våra medlemmar med individuella löner har blivit förfördelade av Försäkringskassorna. - För våra medlemmar och alla andra akademiker innebär den här domen ökad trygghet, avslutar Eva Fagerberg. För mer information kontakta: Eva Fagerberg, förhandlingschef Akademikerförbundet SSR tfn: 0734 - 19 44 66 Akademikerförbundet SSR är det fjärde största SACO förbundet och är ett yrkesförbund för socionomer, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare och beteendevetare. Förbundet har drygt 43 500 medlemmar. Akademikerförbundet SSR, Box 12800, 112 96 Stockholm Besöksadress: Mariedalsvägen 4. Internet: www.akademssr.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030328BIT00950/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030328BIT00950/wkr0002.pdf

Om oss

Akademikerförbundet SSR organiserar 58 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom Saco.

Dokument & länkar