Det saknas krafttag mot ohälsan

Akademikerförbundet SSR kommenterar budgetpropositionen: Det saknas krafttag mot ohälsan Tisdagen den 15 april överlämnade finansminister Bosse Ringholm vårpropositionen till riksdagen. Att få bukt med ohälsan i arbetslivet är en av regeringens största utmaningar, men Akademikerförbundet SSRs ordförande Christin Johansson är tveksam till att den budget som nu läggs kommer att minska ohälsan. Hon är orolig att den snarare kan få motsatt effekt. - Från början fanns storvulna planer med bland annat Trepartssamtalen där LO, TCO och SACO deltog tillsammans med arbetsgivarorganisationerna och staten. Ambitionerna var goda, men tyvärr blev det inte mycket mer än höga ambitioner. Dagens förslag är ett sätt att flytta kostnaderna, men innebär inga krafttag för att komma åt ohälsan. - Den enskilde tvingas vara med och betala genom att sjukpenningen sänks och arbetsgivarna tvingas betala de anställdas sjuklön under tre veckor istället för två. Att kostnader förs över till enskilda individer och arbetsgivare gör knappast någon friskare - snarare riskerar vi att det blir svårare för den som en gång varit sjukskriven att komma in på arbetsmarknaden igen. - Sammanfattningsvis tycker jag att det i vårbudgeten saknas förslag/krafttag för att faktiskt göra folk friskare. Att avsätta medel till att bekämpa ohälsan får inte ses bara som en kostnad, utan måste också ses som en investering. Pengar som satsas idag innebär långsiktigt både minskade kostnader och friskare människor. Anna Bengtsson, pressekreterare tfn: 070 627 44 51 eller 08 617 44 51 E-post a.bengtsson@akademssr.se Maria Östberg Svanelind, press- och informationschef tfn: 0708 17 44 31 eller 08 617 44 87 E-post m.ostberg-svanelind@akademssr.se Akademikerförbundet SSR är det fjärde största SACO förbundet och är ett yrkesförbund för socionomer, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare och beteendevetare. Förbundet har drygt 43 500 medlemmar. Akademikerförbundet SSR, Box 12800, 112 96 Stockholm Besöksadress: Mariedalsvägen 4. Internet: www.akademssr.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT00720/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT00720/wkr0002.pdf

Om oss

Akademikerförbundet SSR organiserar 58 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom Saco.

Dokument & länkar