Facken överkörda i förhandling. Kräver att ärendet behandlas av kommunfullmäktige i Stockholm

Facken överkörda i förhandling. Kräver att ärendet behandlas av kommunfullmäktige i Stockholm. Akademikerförbundet SSR och SKTF har idag med Stockholms stad genomfört central förhandling med anledning av att Stockholms stad vill konkurrensutsätta upphandling av alla utredningar inom socialtjänsten, även dem som är myndighetsutövning. Detta gör man genom att trotsa JO:s yttrande (01-03-19) och Länsrättens dom (01-03-09) om konkurrensutsättning av myndighetsutövande verksamheter samt om tolkningen av det s k uppdragstagarbegreppet. Under förhandlingen så yrkade Akademikerförbundet SSR och SKTF i första hand att hela processen skulle avbrytas vilket arbetsgivaren avvisade, och i andra hand yrkades att ärendet i sin helhet skall beslutas av kommunfullmäktige i Stockholms stad eftersom kommunallagen kräver att fullmäktige beslutar om upphandlingsärenden. Även det valde arbetsgivaren att inte ta någon hänsyn till. De båda förbunden har under hela perioden varit mycket kritiska till den politiska majoritetens sätt att sköta frågan. Förslaget är ett sätt att underminera socialtjänstens möjligheter att arbeta långsiktigt samtidigt som det också innebär att det pågående arbetet för att bygga upp kompetens och kvalitet inom socialtjänsten omintetgörs. - Vi ser mycket alvarligt på detta. Arbetsgivaren kör över oss fackliga organisationer i en fråga som egentligen är politisk. Vi har krävt att frågan skall behandlas och beslutas om i kommunfullmäktige i Stockholms stad. Vi kommer nu att rättsligt pröva hela frågan. De lagar och regler som finns måste också gälla för den politiska majoriteten i Stockholms stad, säger Claes Färm, förbundssekreterare Akademikerförbundet SSR och Annika Gyllfors, ordförande SKTF Stockholms stad. - Förslaget innebär de regler som finns i socialtjänstlagen och som syftar till att skydda individen sätts ur spel, säger Claes Färm förbundssekreterare Akademikerförbudet SSR och Annika Gyllfors, ordförande SKTF Stockholms stad. - För ytterligare information: Claes Färm, förbundssekreterare Akademikerförbundet SSR. Tel 070 817 44 57 Sture Åström, förbundsjurist Akademikerförbundet SSR. Tel 070 817 44 05 Annika Gyllfors, ordförande SKTF Stockholm. Tel 073-921 06 55 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/14/20020614BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/14/20020614BIT00890/wkr0002.pdf

Om oss

Akademikerförbundet SSR organiserar 58 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom Saco.

Dokument & länkar