Socialtjänstens personal struntar inte i barnen!

Report this content

Socialtjänstens personal struntar inte i barnen! Länsstyrelsen i Stockholm redovisade i rapporten Låt barnen komma till tals (2002:16) hur kommunerna tillgodoser barnens perspektiv i barnavårdsutredningar. Resultatet visar att det är viktigt att stärka barnens perspektiv i det sociala arbetet. Samtalen med barn och ungdomar ökar och kvaliteten har blivit bättre. - Det är självklart att barnets bästa skall stå i centrum för allt socialt arbete som involverar barn, barnens bästa är utgångspunkten för denna typ av utredningar. Därför är det glädjande att konstatera att det skett förbättringar i kommunerna vid jämförelse med tidigare år, säger Akademikerförbundet SSRs ordförande Christin Johansson. - Men arbetssituationen på många socialkontor runt om i landet är idag mycket tung. Det råder brist på socionomer i hela landet vilket innebär att utredningar ibland görs av personer som saknar adekvat utbildning och erfarenhet. Omsättningen på personal inom arbetsplatsen är hög och det finns liten möjlighet för socialsekreterarna till kompetensutveckling. Utmaningen för landets kommuner är att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. - Socialtjänsten har en nyckelfunktion i kommunerna och det är nödvändigt med en socialtjänst av hög kvalitet som kan garantera medborgarnas rättssäkerhet och där det alltid finns tid att sätta barnens bästa i fokus, säger Akademikerförbundet SSRs ordförande Christin Johansson. För ytterligare information finns Socialsekreterarbarometern 2001 på förbundets hemsida www.akademssr.se Press- och Informationschef Maria Östberg Svanelind. Mobiltelefon: 0708 17 44 31 eller 08 617 44 87 Fax 08 617 44 67. E-post m.ostberg- svanelind@akademssr.se Adress: Box 12800, 112 96 Stockholm. Besöksadress: Mariedalsvägen 4. Akademikerförbundet SSR är det fjärde största SACO förbundet och är ett yrkesförbund för socionomer, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare och beteendevetare. Förbundet har drygt 43 500 medlemmar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/17/20030117BIT00600/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/17/20030117BIT00600/wkr0002.pdf

Dokument & länkar