Akademiska Hus förvärvar två fastigheter av Jernhusen för 91 Mkr.

Akademiska Hus förvärvar två fastigheter av Jernhusen för 91 Mkr. De båda fastigheterna ligger strategiskt inom ett av Europas forskningstätaste områden som sträcker sig mellan Stockholm universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet. En viktig del av Stockholms tillväxt förväntas ske inom detta område. På Albano planerar Akademiska Hus att bygga cirka 43 000 kvm lokaler. Det säkerställer expansionsmöjligheter för Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan som ligger i direkt anslutning till Albano men det innebär också möjligheter för etablering av annan närliggande verksamhet. Inom området kommer det också att byggas cirka 150 studentlägenheter som kommer att bidra till att göra det till en levande och attraktiv miljö. Stadsbyggnadsnämnden har antagit ett program för Albano och byggstart beräknas kunna ske under 2006. Fastigheten Haga 4:43 ligger vid Karolinska Institutets campus i Solna. Genom förvärvet säkerställer Akademiska Hus att området kan fortsätta att utvecklas som ett kunskapsintensivt område med en nära koppling till Norra stationsområdet. - Vi ser de båda förvärven som strategiska och de gör det möjligt för oss att även i fortsättningen kunna möta våra kunders behov att utveckla sina verksamheter vilket också är viktigt för utvecklingen av Sverige som kunskapssamhälle säger Lennart Karlsson, VD på Akademiska Hus i Stockholm AB. - Uppgörelse är ett bra exempel på hur vi har hittat nya möjligheter för områden där järnvägsverksamheten har upphört. I Albano, som tidigare användes som godsstation, ges nu nya möjligheter att komplettera campusområdena kring Roslagsvägen med ny universitetsanknuten verksamhet, säger Anders Arnell VD Jernhusen. För mer information: Lennart Karlsson, Vd Akademiska Hus i Stockholm, Tel: 08- 685 75 03/ 070-523 08 09 lennart.karlsson@akademiskahus.se Katarina Hägg, Informationsdirektör Akademiska Hus, Tel: 031-63 24 22/070-569 24 22 katarina.hagg@akademiskahus.se Anders Arnell, VD Jernhusen AB, Tel: 08-762 33 00/0708-50 02 15 anders.arnell@jernhusen.se Ola Kronqvist, Chef Marknad och Information Jernhusen AB, Tel: 08-762 4500/070-399 46 54 ola.kronqvist@jernhusen.se Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag med ambition är att tillhandahålla kreativa lokaler för kunskapsintensiv verksamhet. Den största kundgruppen är universitet och högskolor. Omsättningen uppgick till 4,3 miljarder kronor 2003. Fastighetsbeståndets bedömda marknadsvärde är 36 miljarder kronor och lokalytan 3,3 miljoner kvm. Akademiska Hus har sitt säte i Göteborg och verksamhet på Sveriges större orter med sex regionala dotterbolag. Akademiska Hus har 430 medarbetare. Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd som består av bland annat stationshus, verkstadslokaler, kontor och lagerbyggnader längs den svenska järnvägen. Ägaren - Näringsdepartementet - har gett Jernhusen uppdraget att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörens och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/05/20041104BIT21250/wkr0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/05/20041104BIT21250/bild.html Bilder

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Dokument & länkar