Barnkalas 4 juni på Göteborgs Centralstation med Nassim al Fakir

Jernhusen, som äger Göteborgs Centralstation, bjuder in till barnkalas för småfolket på Göteborgs Centralstation och platsen för Region City. Det är för deras framtid vi utvecklar stationen, staden och regionen.

Det kommer vara fullt med aktiviteter för barnen med snickarverkstad där de själva får snickra torn som de vill att det ska se ut på platsen. Det blir också uppträdande på scen av Nassim al Fakir, trollkarlen Isidor, Claranna & Ljudstråle . Under dagen avgår ett ångloket flera gånger från spår 16.

- Vi vill utveckla och fördjupa formen för mötet med framtidens resenärer, invånare och besökare av platsen. Barnen är viktiga när vi utvecklar centralstationsområdet och nu vill vi göra något roligt för dem, säger Urban Hammarlund, regionchef på Jernhusen.

Program:
10.00 Platsen öppnar och ångloket finns på plats
11.00 Invigning, Karin Klingenstierna
11.10 Barnteater Claranna och Ljudstråle
12.00 Trollkarlen Isidor
13.00 Claranna & Ljudstråle
14.00 Nassim Al Fakir
15.00 The Burnstein Orchestra
16.00 Lilla tåget – visor för barn
17.00 Dagen avslutas

Aktiviteter:

  •  Snickar-verkstad
  •  Ansiktsmålning
  •  Ångloksturer
  •  Spela Minecraft

För mer information:

Lill Tinnerholm, Förvaltare Jernhusen, 073-817 98 86

Urban Hammarlund, Regionchef Stadsprojekt, 070-569 29 49

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

- Vi vill utveckla och fördjupa formen för mötet med framtidens resenärer, invånare och besökare av platsen. Barnen är viktiga när vi utvecklar centralstationsområdet och nu vill vi göra något roligt för dem.
Urban Hammarlund, regionchef på Jernhusen