De vann Jernhusens eventtävling

Ett sätt att skapa engagemang för viktiga samhällsfrågor är upplevelsebaserad kommunikation. Två miljoner människor får snart chansen att uppleva meningsfulla event när vinnarna i Jernhusen Medias eventtävling visar hur de bidrar till en bättre värld på Sveriges tre största stationer.

De tre vinnande bidragen handlar om att få in nyanlända och utrikesfödda på arbetsmarknaden, att motverka och förebygga mobbning på arbetsplatser och att locka barn och unga att intressera sig för teknik. Något vi alla kan vinna på.

Anna Pesula kundansvarig på PS Communication, som tillsammans med Just Arrived kammade hem första pris, berättar om det glädjande beskedet:

- Det är inte varje dag vi på PS Communication får möjlighet att på ett så tydligt och inspirerande sätt bidra till något gott. Att tävla med våra vänner på Just Arrived kändes självklart, de har hjälpt oss med rekrytering av två fantastiska medarbetare.  Det känns otroligt roligt att hjälpa dem ta plats på den finaste kommunikationsytan vi har i Sverige, som dessutom är så starkt knuten till Just Arriveds historia.

Syftet med Jernhusens årliga eventtävling är att intressera fler varumärken att skapa kreativa upplevelser på centralstationer. Men denna gång valde man ett nytt grepp. Ann Hermansson marknadsansvarig på Jernhusen Media förklarar:

- Eftersom hållbarhet är viktigt för Jernhusen var kriteriet att de tävlande också skulle visa upp på vilket sätt de förändrar världen och gör skillnad. Det innebar samtidigt att det blev en tuffare utmaning, vilket gav oss något färre bidrag än i förra tävlingen. Med tanke på engagemanget alla tävlande visade upp var det absolut värt det!

Här är alla vinnare samt juryns motiveringar:

1:a pris – 130 kvm eventyta på Stockholms Centralstation:

JUST ARRIVED (PS COMMUNICATION) 

”Med ett ambitiöst bidrag som väl svarar på uppgiften och har en genomtänkt plan för både upplevelsedesign och paketering, blev valet lätt för en enad jury. Vinnare är Just Arrived som tillsammans med PS Communication skapar ett kreativt och upplevelsebaserat sätt att nå ut med sitt budskap för att lyckas med sitt uppdrag: att få in nyanlända och utrikesfödda på arbetsmarknaden. Att idén om Just Arrived föddes på just Centralstationen i Stockholm hösten 2015 när flyktingströmmen ökade, stärker oss i beslutet att utse Just Arrived till vinnare i tävlingen.”

Foto PS Communication: Martina Bengtsson, Arvid Ringborg, Anna Pesula, Viktor Andersson, Mohamad Daher

2:a pris – 36 kvm eventyta på Malmö Centralstation:

MAKE A CHANGE (CHANGE THE AGENCY) 

”Detta bidrag sätter fingret på ett allvarligt problem i hur vi människor behandlar varandra. Med ett interaktivt koncept som väcker starka känslor och ökar förståelsen för de som är utsatta, är Make a Change i samarbete med Change the Agency värdiga pristagare. Mobbning är aldrig ok, vare sig på skolor, på nätet eller på arbetsplatser. Det här är ett innovativt sätt att förmedla ett viktigt budskap och skapa dialog. Vi tror på Make a Change när de säger – tillsammans kan vi göra något åt det!”

3:e pris – 21 kvm eventyta på Göteborgs Centralstation:

TEKNISKA MUSEET

”Vad händer med utvecklingen av tekniska lösningar på olika utmaningar i samhället och världen om vi 2030 saknar 100 000 teknikutbildade? Juryn gillar Tekniska Museets ansats att med kreativitet och lekfullhet, locka barn och unga att intressera sig för teknik. Med Maker Tour vill de väcka innovationslust och entreprenörsdrömmar, stärka, inspirera och lära ut digital kompetens. Att flera barn och unga får samma möjlighet att testa teknik och programmering är viktigt, inte minst för vår framtida kompetensförsörjning men också ur ett demokratiskt perspektiv. En välförtjänad tredjeplats går till Tekniska Museet!”

De tre eventen kommer att genomföras under en vecka vardera på Jernhusens stationer under första halvåret 2018.

För mer information kontakta:
Ann Hermansson, marknadsansvarig Jernhusen Media
Tel: 073-413 32 46 ann.hermansson@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 161 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 16 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media