Hyresrätter i Årstaberg när Jernhusen säljer fastighet till Familjebostäder

Jernhusen säljer fastigheten Årsta 1:7, intill Årstabergs pendeltågsstation, till Familjebostäder. Köpeskillingen är 53 miljoner.

Tomten som Jernhusen nu säljer till Familjebostäder blir del av en större satsning på 220 hyreslägenheter i ett attraktivt kollektivtrafiknära läge. Fastigheten i Årstaberg är den första i stockholmsområdet som Jernhusen säljer i syfte att frigöra kollektivtrafiknära mark för bostadsbyggande.

- Jernhusens uppdrag är att bidra till att fler väljer att åka kollektivt. Att möjliggöra regionförstoring, förtätning och nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen medverkar till detta, säger Ann Wiberg, affärsområdeschef på Jernhusens.

Fastigheten Årsta 1:7 intill Årstabergs pendeltågsstation har hittills nyttjats som etableringsyta för Citybaneprojektet och lagerverksamhet.

För mer information:

Jennie Kastengren, Regionchef Jernhusen, 0734-39 26 44

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 214 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 181 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 13,2 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Jernhusens uppdrag är att bidra till att fler väljer att åka kollektivt. Att möjliggöra regionförstoring, förtätning och nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen medverkar till detta.
Ann Wiberg, affärsområdeschef på Jernhusen.