Hyresrätter i Årstaberg när Jernhusen säljer fastighet till Familjebostäder

Jernhusen säljer fastigheten Årsta 1:7, intill Årstabergs pendeltågsstation, till Familjebostäder. Köpeskillingen är 53 miljoner.

Tomten som Jernhusen nu säljer till Familjebostäder blir del av en större satsning på 220 hyreslägenheter i ett attraktivt kollektivtrafiknära läge. Fastigheten i Årstaberg är den första i stockholmsområdet som Jernhusen säljer i syfte att frigöra kollektivtrafiknära mark för bostadsbyggande.

- Jernhusens uppdrag är att bidra till att fler väljer att åka kollektivt. Att möjliggöra regionförstoring, förtätning och nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen medverkar till detta, säger Ann Wiberg, affärsområdeschef på Jernhusens.

Fastigheten Årsta 1:7 intill Årstabergs pendeltågsstation har hittills nyttjats som etableringsyta för Citybaneprojektet och lagerverksamhet.

För mer information:

Jennie Kastengren, Regionchef Jernhusen, 0734-39 26 44

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 214 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 181 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 13,2 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Jernhusens uppdrag är att bidra till att fler väljer att åka kollektivt. Att möjliggöra regionförstoring, förtätning och nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen medverkar till detta.
Ann Wiberg, affärsområdeschef på Jernhusen.