Jernhusen säljer Mariesjöterminalen i Skövde

Sjöråsen AB köper logistikfastigheten Mariesjö 7 i Skövde (Mariesjöterminalen). Köpeskillingen uppgick till 45 MSEK och tillträde sker den 15 januari 2016.

Sjöråsen AB är ett helägt dotterföretag till Arne Lorentzon AB, som inom sin koncern har ett antal terminaler i beståndet. John Olsson i Skövde AB är idag hyresgäst på terminalen och hanterar hela driftverksamheten för lastning och lossning av gods. Mariesjöterminalen är bland annat omlastningspunkt för SCA.

- Jernhusen fortsätter att fokusera på utvecklingen av kombiterminaler och lagerbyggnader i logistiknoder med stora flöden. Vi tycker det är positivt att Sjöråsen AB, som är en lokal aktör, tar över ägandet av fastigheten och att John Olsson i Skövde fortsätter sin verksamhet på Mariesjöterminalen, vilket skapar bättre möjligheter för ökade godstransporter på järnväg, säger Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen.

För mer information:

Micael Svensson, Affärsområdeschef Jernhusen, 070-724 29 33
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 073-439 26 21
Fredrik Johansson, Arne Lorentzon AB, 0500-46 89 72

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 206 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 182 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 13,6 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

Jernhusen fortsätter att fokusera på utvecklingen av kombiterminaler och lagerbyggnader i logistiknoder med stora flöden. Vi tycker det är positivt att Sjöråsen AB, som är en lokal aktör, tar över ägandet av fastigheten och att John Olsson i Skövde fortsätter sin verksamhet på Mariesjöterminalen, vilket skapar bättre möjligheter för ökade godstransporter på järnväg.
Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen