Kaffemästare koras på Centralstationen i StockholmDen 15 oktober klockan 14.00 ska 17 tävlingsdeltagare på 15 minuter servera en kunnig jury två espresso, två cappuccino, två signaturdrinkar och två caffè latte. De bedöms efter fyra kriterier: Dryckernas smak, utseende, teknik och artisteri i utförandet. På spel står en direktkvalificering att delta i Barista Cup/Beige Award 2004 – en tävling för hela svenska kaffeeliten.

Tävlingen går av stapeln i Norra hallen på Stockholms Centralstation. Tävlingsledare och konferencier är Kaveh Azizian, svensk Lattemästare i Barista Cup 2001: - Att ett företag låter sina medarbetare komma fram och visa sina yrkeskunskaper i synliga miljöer är jätteviktigt, säger Kaveh. Att det dessutom genomförs på Stockholms Central där allmänheten har möjlighet att vara åskådare gör det hela ännu mer roligt.

Katrine Löfberg, varumärkesansvarig på Löfbergs Lila och en av jurymedlemmarna, tycker att satsningen ligger rätt i tiden: - Vi kan se att allt fler satsar på att utbilda sig i kaffekunskap. Tävlingar av det här slaget sporrar många att lära sig mer och hjälper dessutom till att säkerställa kvalitén på kaffet som serveras på många ställen.

Anders Rovér, ansvarig för satsningen på Scandinavian Service Partner (SSP), tycker att det här visar på en tydlig utveckling: - Allt fler väljer att njuta av en kopp kaffe i en inspirerande miljö. Det är inte bara de små specialkaféerna utan alla har vi fått en ny kaffekultur. Något som vi gärna vill dela med oss av och därigenom låta fler ta del av den spännande utvecklingen. Det viktigaste vi då kan göra är att se till att våra produkter och tjänster möter kundernas behov.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera