Ljusspelet på Centralsstationen i Stockholm invigs idag!

Centralstation Stockholm lyser upp med sitt ljusspel i år igen! Centralstation Stockholm vill åter bjuda stockholmarna och dess besökare på ljus i december! Därför smyckar vi fasaden med 16000 ljus och 87 strålkastare ända fram till jul. Invigningen bjuder på musik och andra överraskningar. Ljusspelet är invigningen av en rad aktiviteter som händer inne på Centralstationen - bland annat julmarknaden, en fotoutställning och Midnattskonserter! Invigning den 1 december klockan 16:45 vid huvudentrén, Vasagatan Ljusspel varje dag mellan 16:00 - 24:00 fram till jul Välkommen till decemberljuset på Centralstation Stockholm För närmare upplysningar Ola Kronqvist, Marknad och Information Jernhusen Telefon: 070 399 46 54 Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest intressanta fastighetsbestånd av bland annat stationshus, godsmagasin och verkstadslokaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen har uppdraget att tillhandahålla grundläggande terminalfunktioner som väntsalar m m med fokus på resenärernas behov. Decemberaktiviteterna görs i samråd med SJ, Linx, Connex Tåg, Arlanda Express, SL och Samtrafiken. POSTADRESS Jernhusen AB, Box 520, 101 30 Stockholm BESÖKSADRESS Klarabergsviadukten 78, Stockholm TELEFON 08-762 45 00 TELEFAX 08-762 33 50 ORG. NUMMER 556584-2027 E-POST info@jernhusen.se www.jernhusen.se Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=32327 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT00320/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT00320/wkr0003.jpg http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT00320/bild.html Pictures

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.