Lotta Fogde till Jernhusen

Lotta Fogde ingår i Jernhusens ledningsgrupp som kommunikations- och hållbarhetschef från den 11 januari 2016. Lotta har tidigare bland annat varit kommunikationsdirektör i gruvkoncernen LKAB, statssekreterare i Utrikesdepartementet och journalist.

- För Jernhusen är hållbarhet och kommunikation av stor betydelse. Jag har rekryterat Lotta för att hon förstår de förväntningar som finns på ett företag med centrala samhällsfunktioner och kan bidra till att stärka relationen med viktiga intressenter, säger VD Kerstin Gillsbro.

Urbaniseringen och klimatutmaningen innebär att fler behöver resa med tåg och buss och mer gods måste transporteras på järnväg. Jernhusens stationer underlättar vardagen för en halv miljon resande människor varje dag. Samtidigt står företaget mitt i samhällsutvecklingen och påverkas av såväl flyktingströmmar som förhöjda säkerhetslägen.

- Jernhusens stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler har en viktig roll att spela. Med stora markinnehav i storstädernas stadskärnor finns dessutom potential att skapa tiotusentals nya kollektivtrafiknära arbetsplatser. Jag ser fram emot att arbeta i ett företag som bidrar till framtidens hållbara resmönster, säger Lotta Fogde.

För mer information:

Kerstin Gillsbro, VD Jernhusen, 070-621 26 29

Lotta Fogde, Kommunikations- och hållbarhetschef Jernhusen, 070-562 85 36

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- För Jernhusen är hållbarhet och kommunikation av stor betydelse. Jag har rekryterat Lotta för att hon förstår de förväntningar som finns på ett företag med centrala samhällsfunktioner och kan bidra till att stärka relationen med viktiga intressenter.
Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen