Ny stadsdel vid GullbergsvassDet är dags att förpassa den gamla surdegen till historien, säger Anders Arnell, vd på Jernhusen.
Det aktuella området ligger mellan Mårten Krakowsgatan, Rail Combis containerterminal vid Kruthusgatan, E6 vid Tingstadstunneln och uppfarten till Göta älv-bron.
Enligt en studie som SJ och Göteborgs kommun lät göra 1991 skulle området kunna rymma 3 500 lägenheter och närmare 10 000 arbetsplatser.
I dag träffas representanter för Jernhusen och Göteborgs stad för att diskutera villkoren för markförsäljningen och priset. Anders Arnell hoppas affären skall vara klar före årsskiftet.

"Vi ska finna en bra lösning" - Vi kommer upp ur skyttegraven och är beredda att finna en bra lösning tillsammans med Göteborgs stad, säger han.
Området ägdes fram till 1947 av Bergslagernas Järnväg (BJ), Sveriges största enskilda järnväg med Göteborgs stad som dominerande aktieägare. När BJ förstatligades tillföll marken SJ men staten lovade att hela eller delar av markområdet skulle säljas till Göteborgs stad.
Men SJ och Göteborg lyckades inte komma överens på över 50 år. Med tiden har det blivit allt mindre tågtrafik och allt mer lastbilstrafik i området som nu domineras av DHL, fd Danzas, som för några år sedan köpte speditionsföretaget ASG av SJ. Dessutom finns Optiroc, som lastar om cement från tåg till lastbil, och flera transportföretag i området.
När affärsverket SJ delades i sex bolag placerades mark och fastigheter i Jernhusen AB som därmed blev ett av landets stora fastighetsbolag. Nyligen tillträdde Anders Arnell som vd och han har beslutat att ändra företagets inriktning.
- Vi skall ägna oss åt vår kärnverksamhet, att äga och utveckla fastigheter för tågtrafikföretagen och därmed för tågresenärerna. Vi skall inte ägna oss åt markspekulation.
- Egentligen är det skitenkelt. Vi behöver inte området, Göteborgs stad vill ha det. Alltså säljer vi det till Göteborgs stad.
Därigenom slipper Jernhusen skaffa ny mark åt DHL, Optiroc och de andra företagen som nu finns på området, det blir kommunens sak.

250 000 kvadratmeter Ytan mellan centralstationen och Mårten Krakowsgatan är 36 hektar. Området Jernhusen nu kan tänka sig att sälja till Göteborgs stad är på 25 hektar, dvs 250 000 kvadratmeter. Byggnaderna på området är på 75 000 kvadratmeter.
Jernhusen kommer tills vidare att behålla marken där containerterminalen finns och inom överskådlig tid området närmast centralstationen där det i dag finns parkeringsplatser, expressbusshållplatser och en taxificka.
- Vi måste göra något vettigt av det området tillsammans med kommunen, Banverket och tågtrafikföretagen, säger Arnell. Förhoppningsvis dröjer det inte så länge innan vi kan börja planera för Västlänken, tågtunneln under centrala Göteborg. Men hur området skall utnyttjas blir en senare fråga.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera