Resecentrum Göteborg installerar utrustning för hjärt- och lungräddning

Resecentrum Göteborg installerar utrustning för hjärt- och lungräddning I ett led att öka tryggheten kommer Resecentrum Göteborg (Centralstationen, Centralhuset och Nils Ericson Terminalen) att installera sk defibrillatorer, som är en halvautomatisk maskin som återställer hjärtrytmen med en strömstöt. Resecentrum Göteborg kommer på så sätt att bli en av få platser i Sverige som hittills kan tillhandahålla denna tjänst med hjärt- och lungräddningsmaskiner i offentlig miljö. Resecentrum Göteborg invigdes 2003 och redan från starten etablerades handlingsplaner för bombhot, brand, överfall osv. Handlingsprogrammet har arbetats fram av Banverket, Jernhusen, Västtrafik, NewSec Förvaltning och Skandia Bevakning. Årligen sker det ca 15 000 hjärtstopp i Sverige. Två tredjedelar av dem dör innan de kommer fram till sjukhuset. För att kunna rädda fler liv måste tiden mellan hjärtstopp och behandling förkortas betydligt. Möjligheten att överleva minskar med 10 % för varje minut. Mot denna bakgrund har Resecentrum Göteborg beslutat att installera tre (3) DHLR -maskiner. Installationen kommer att ske under oktober månad. Resecentrum Göteborg samarbetar med Skandia Bevaknings AB som också ansvarar för bevakningen. Alla ordningsvakter har genomgått en speciell DHLR-utbildning och är de personer som i första hand kommer att ha tillgång till maskinerna. För mer information: Mikael Grahn, Skandia Bevaknings konsult (säkerhetsfrågor), 0730-32 20 56 Ola Kronqvist, Jernhusen Centralstationen, 070-399 46 54 Margareta Bergström, Västtrafik, Nils Ericson Terminalen, 031-62 92 00 Johan Carlsson, NewSec Förvaltning Centralhuset, 031-721 30 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/14/20041014BIT20360/wkr0001.pdf

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Dokument & länkar