Sveriges järnvägsstationer tar snabbtåget till trådlöst Internet

Nu utökar Jernhusen möjligheten till Wireless Internet på Sveriges järnvägsstationer. Jernhusen, som äger flertalet av Sveriges järnvägsstationer, har skrivit avtal med The Cloud, Europas största leverantör av WLAN (trådlöst bredband), om Wireless Internet på 55 järnvägsstationer. Idag finns tjänsten redan på Centralstation Stockholm och på de övriga järnvägsstationerna ska tjänsten vara installerad senast januari/februari 2005.

Tillgängligheten till Wireless Internet för resenärer, hyresgäster och personal blir med sina centrala lägen en milstolpe för tekniken i Sverige. Alla som vill kan komma åt Wireless Internet. Det enda som behövs är en bärbar dator eller handdator utrustad med nätverkskort för trådlös kommunikation. Initialt berör tjänsten vänthallarna med angränsande områden men kommer på sikt att omfatta områden runt omkring järnvägsstationerna. – Vi valde Sverige eftersom det är den mest avancerade och mogna marknaden i Europa när det gäller utvecklingen av Wireless Internet teknologi, säger George Polk, VD för The Cloud. Genom att etablera en omfattande nätverksinfrastruktur utefter järnvägsnätet visar The Clouds hur man kan tillhandahålla innovativa lösningar för lokaler med höga krav på trådlöst nätverk. – Vi vill erbjuda bästa tänkbara service på våra järnvägsstationer genom ökad tillgänglighet av ny teknik, säger Cecilia Granath, informatör på Jernhusen. Den här etableringen kommer inte bara att göra det lätt för affärsresande med tåg att få tillgång till trådlöst nätverk, utan kommer också att innebära att våra stationer blir lättillgängliga platser för övriga besökare som har behov av Wireless Internet. Läs mer på www.thecloud.net och www.jernhusen.se. Kontaktpersoner: Tony Skännestig, Projektansvarig The Cloud Nordic, 0141-23 85 50 mobil: 0701-900 800 Mikael Fahlén, Affärsområdesansv, The Cloud Nordic, 0141-23 85 50, mobil: 0701-900 600 Cecilia Granath, Informatör Jernhusen AB, 08-762 34 98, mobil: 070-762 34 98 The Cloud erbjuder PWLAN access till ca 5000 Wireless Internet zoner i England. The Clouds infrastruktur består av en högteknologisk plattform som gör det möjligt för Internet leverantörer, mobiloperatörer och kabel-TV bolag att erbjuda WIFI till sina kunder under eget varumärke. The Cloud grundades 2003 och är partner med O2, BT, Ericsson och Intel m.fl. för att på bästa sätt etablera WIFI i Europa. Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd som består av bland annat stationshus, verkstadslokaler, kontor och lagerbyggnader längs den svenska järnvägen. Ägaren - Näringsdepartementet - har gett Jernhusen uppdraget att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörens och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Dokument & länkar