Vinterljuset kommer till Centralstation Malmö

Den 1 december kommer vinterljuset till Centralstation Malmö. Centralhallen och klocktornet lyses upp i vinterns färger.

Malmö Centralstation byggdes år 1858. Nu 146 år senare kommer stationen att för första gången få sin specialdesignade ljussättning. Klocktornet, som höjer sig upp över centralhallen, kommer att få ett rött värmande ljus och prydas med ett vitt vinterljus likt en rosett. Inne i Centralhallen kommer hela taket att förvandlas till ett himlavalv med stjärnor.

Den mycket speciella ljussättningen av klocktornet och centralhallen kommer att pågå från den 1 december till den 10 jan. I takt med att mörkret lägger sig över staden kommer ljuset att tändas upp.

- Vi vill med hjälpa av ljuset tacka alla de 50 000 resenärer och besökare som dagligen besöker Centralstation, säger Sven-Åke Andersson, Förvaltare på Jernhusen.

Kontaktpersoner:

Sven-Åke Andersson, Förvaltare Centralstation Malmö, Affärsområde Stationer.

Sven-ake.andersson@jernhusen.se TFN: 070-334 74 74

Ola Kronqvist, Chef Marknad och Information, Jernhusen

ola.kronqvist@jernhusen.se TFN: 070-3994654

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Dokument & länkar