Stålindustrin uppvaktar miljökommissionär Margot Wallström

Stålindustrin uppvaktar miljökommissionär Margot Wallström Svensk stålindustri vill växa med sin marknad - Handeln med utsläppsrätter för koldioxid, i de former som hittills diskuterats, riskerar att allvarligt snedvrida konkurrensen såväl inom EU som mellan EU och andra länder, framhåller Håkan Murby, vd för Jernkontoret. - Marknaden efterfrågar svenskt kvalitetsstål, eftersom det ger ökat utbyte för kunden, inte minst ur miljösynpunkt. Det är en tillväxtmarknad där svensk stålindustri fortsätter att offensivt ta nya marknadsandelar, betonar Håkan Murby Dessa är stålindustrins budskap när de verkställande direktörerna i SSAB, LKAB och Jernkontoret på onsdag eftermiddag uppvaktar miljökommissionär Margot Wallström och de svenska ledamöterna i Europaparlamentet. Järnmalm är ursprunget för allt stål. Kol är nödvändigt som reduktionsmedel i stålframställningen, vilket ofrånkomligen medför utsläpp av koldioxid. Svensk stålindustri har i ett internationellt perspektiv mycket låga utsläpp per producerat ton stål. De ytterligare förbättringar som kan uppnås kan därför endast få begränsad effekt. Enda möjligheten att minska utsläppen är därför att minska produktionen. - Vår bedömning är att det blir vår stålindustri och gruvorna i Lappland som skulle drabbas om förslaget blir verklighet. Då kommer det "svenska" stålet i stället att tillverkas av företag i andra länder. Miljön kommer att ta stryk, eftersom svensk stålindustri har den ur miljösynpunkt kanske mest effektiva produktionen i världen, säger Håkan Murby. - Vi menar att handel med utsläppsrätter inte är någon bra metod att söka styra de oundvikliga koldioxidutsläppen inom stålindustrin. Vårt förslag är att företagens koldioxidprestationer måste bedömas utifrån utsläpp per ton stål, i ett harmoniserat system inom EU eller helst för hela världen. Det skulle premiera ståltillverkning med låga utsläpp oavsett var den sker, avslutar Håkan Murby. Läs mer på DN Debatt: "Ståltillverkning tvingas utomlands" (www.dn.se/debatt) För ytterligare information: Håkan Murby, verkställande direktör, Jernkontoret, 08-679 17 01 eller 070-668 98 33 Peter Salomon, informationschef, Jernkontoret, 08-679 17 60 eller 0708-24 01 46 Anders Ullberg, verkställande direktör, SSAB, 070-632 63 71 Martin Ivert, verkställande direktör, LKAB, 070-373 81 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00140/wkr0002.pdf

Om oss

Den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Prenumerera

Dokument & länkar