Anette Frumerie ny affärsenhetschef i JMs koncernledning

Från och med 1 juli blir Anette Frumerie, idag regionchef på JM, ny affärsenhetschef för nybildade ”JM Bostad Storstockholm”. Zdravko Markovski fortsätter som affärsenhetschef för ”JM Bostad Stockholm Stad”. Anette Frumerie ersätter samtidigt Sten Hamberg i JMs koncernledning. Efter 28 år i JM, har Sten Hamberg valt att trappa ned och övergår nu till en mer senior roll, för att arbeta med bland annat strategiska affärer på uppdrag av VD, Johan Skoglund.

- Anettes engagemang och gedigna erfarenhet från bostadsproduktion kommer att bli en tillgång för koncernledningen och för hela JM, säger Johan Skoglund, VD.

I samband med förändringen införs också en delvis ny indelning av JMs verksamhet i Stockholm. Den tidigare affärsenheten ”JM Bostad Stockholm” delas in i två delar: ”JM Bostad Storstockholm” samt ”JM Bostad Stockholm stad” med Anette Frumerie respektive Zdravko Markovski som affärsenhetschefer. Samtidigt delas JM Bostad Region Stockholm Norr in i två delar. Rekrytering av regionchefer till dessa nyinrättade regioner pågår.

- Den nya strukturen är ett utryck för fortsatt starkt JM-fokus på Stockholm som är vår absolut största marknad, säger Johan Skoglund.

I samband med att Sten Hamberg väljer att trappa ner tar Zdravko Markovski över ansvaret för JM Fastighetsutveckling samt för dotterbolagen Seniorgården och Borätt medan Anette Frumerie blir ansvarig för Affärsutveckling.

Förändringarna gäller från den 1 juli. Högupplösta bilder finns att ladda ner på www.jm.se

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar