Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 ·Resultatet efter finansiella poster uppgick till 368 mkr (1629) ·Resultatförsämringar om 385 mkr i ett antal bostadsprojekt inom region Stockholm stad hänförligt till försiktigare marknadsbedömning och oförutsedda kostnadsökningar ·Nedskrivning av exploateringsmark och fastigheter med 256 mkr (39) främst i Stockholm, till följd av förändrade plan- och marknadsbedömningar, varav 241 mkr (0) belastar resultat projektutveckling ·Övriga delar av verksamheten utvecklas enligt plan ·Fastighetsförsäljningar om 3 015 mkr (4 074) gav ett resultat om 523 mkr (928), varav 473 mkr (166) ingår i resultat projektutveckling ·Resultat projektutveckling uppgick till 459 mkr (957) och marginalen uppgick till 5,4 procent (11,8) ·Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 7 procent (30) och vinsten per aktie till 9 kronor (36) ·Styrelsen föreslår utdelning om 10 kronor per aktie (14) Stockholm den 13 februari 2003 JM AB (publ) Styrelsen För ytterligare information och kommande informationstillfällen För ytterligare information hänvisas till Johan Skoglund, VD och koncernchef 08 - 782 89 39 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör 08 - 782 89 71 Tryckt årsredovisning för 2002 finns tillgänglig torsdag den 27 mars på JMs huvudkontor. Bolagsstämma hålls den 23 april 2003 kl 17.00 på JMs huvudkontor, Telegrafgatan 4, Solna 23 april 2003 Delårsrapport perioden januari - mars 2003 21 juli 2003 Delårsrapport perioden januari - juni 2003 22 oktober 2003 Delårsrapport perioden januari - september 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00170/wkr0001.doc Hela kommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00170/wkr0002.pdf Hela kommunikén

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar