Brister i infrastrukturen hot mot livskvalitén och näringslivet i Stockholm

Brister i infrastrukturen hot mot livskvalitén och näringslivet i Stockholm Biltrafiken har ökat med 80% och köer samt förseningar i väg- och kollektivtrafiken kostar näringsliv och befolkning i Storstockholm ca 8 miljarder i direkt tidsförlust. Enligt JMs rapport som idag bl a presenteras på seminariet "Fungerande infrastruktur i Storstockholm ger ökad livskvalitet", har Stockholmarnas restid fördubblats och var tredje ung förälder har över en timmes restid till arbetet. [REMOVED GRAPHICS] Storstockholm är en växande region. Detta ställer inte enbart krav på bostadsmarknaden, utan även på regionens infrastrukturlösningar. Bristen av en fungerande infrastruktur påverkar idag livskvalitén för länets invånare och konkurrenskraften för näringslivet. Både invånare och näringsliv kräver förbättringar. Enligt en ny Sifo-undersökning så har Stockholmföräldrarnas restid fördubblats och var tredje har över en timmes restid till arbetet. 15% av de unga föräldrarna anser sig tvingade att ta bilen och trots miljödiskussioner kommer de inte att ändra på sina resvanor om det inte satsas mer på kollektivtrafiken. Om de unga Stockholmarna själva får bestämma vad Stockholm ska satsa på så är enigheten stor: trafiken. 38% vill satsa på bättre bilvägar, kollektivtrafik och kommunikationer. Trafikfrågan måste få en lösning eftersom problemen direkt inkräktar på det dagliga livet och leder till en minskning av livskvalitén. Vägtrafiken har totalt ökat med 80% under perioden 1970-2000. Köerna och förseningarna i väg- och kollektivtrafiken uppskattas kosta regionens näringsliv och befolkning ca 8 miljarder kronor i direkt tidsförlust. Dagens seminarium "Fungerande infrastruktur i Storstockholm ger ökad livskvalitet" anordnas av JM med syftet att initiera nya synsätt och skapa framtida möjligheter för infrastrukturen. Medverkar gör bl a näringsminister Björn Rosengren, Stockholms Stads gatu- och fastighetsborgarråd Sten Nordin, vice ordförande i svenskt Näringsliv Sigrun Hjelmquist och riksdagsledamoten och ekonomiske talesmannen för Folkpartiet Karin Pilsäter. Ytterligare information lämnas av: Martin Asp, JM AB, tel 08-782 87 00/-89 85, mobil 070 - 316 41 14 Stockholm 2001-11-01 JM AB Koncernstab Kommunikation Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT01640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT01640/wkr0002.pdf

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar