Delårsrapport 1 Januari-30 September 2002

Delårsrapport 1 Januari - 30 September 2002 *Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1297) *Fastighetsförsäljningar om 1 692 mkr (2 857) gav ett resultat om 270 mkr (789) som för de första nio månaderna 2002 i sin helhet ingår i resultat projektutveckling *Resultat projektutveckling ökade till 724 mkr (607). Projektutvecklingsmarginalen för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 12,4 procent *Försäljningen av bostäder har utvecklats väl *För den senaste tolvmånadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till 18 procent och vinsten per aktie uppgick till 22 kronor Stockholm den 17 oktober 2002 Carl Eric Stålberg Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information och kommande informationstillfällen För ytterligare information hänvisas till Carl Eric Stålberg, VD och koncernchef 08 - 782 88 33 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör 08 - 782 89 71 26 februari 2003 Bokslutskommuniké för 2002 23 april 2003 Delårsrapport perioden januari - mars 2003 23 april 2003 Bolagsstämma 21 juli 2003 Delårsrapport perioden januari - juni 2003 22 oktober 2003 Delårsrapport perioden januari - september 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00470/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00470/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar