Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003 · Nettoomsättningen uppgick till 5 563 mkr (6 571) och periodens resultat till 209 mkr (460) · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 300 mkr (646). · Fastighetsförsäljningar om 2 116 mkr (1 692) gav ett resultat om 400 mkr (270), varav 97 mkr (270) ingår i resultat projektutveckling. · Bytesaffär kontors- mot bostadsfastigheter i Stockholm, fullföljd genom förvärv av bostadsbestånd i Vaxholm om cirka 1 100 bostäder. · Sålda bostäder under perioden ökade till 2 007 (1 825). · Resultat projektutveckling uppgick till 166 mkr (724). Projektutvecklingsmarginalen för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till -1,3 procent (12,4). · För den senaste tolvmånadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till 0 procent (18) och resultatet per aktie uppgick till 0 kronor (22). Stockholm den 22 oktober 2003 Johan Skoglund Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Ytterligare information och kommande informationstillfällen För ytterligare information hänvisas till: Johan Skoglund, VD och koncernchef 08 - 782 89 39 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör 08 - 782 89 71 Kommande informationstillfällen 16 februari 2004 Bokslutskommuniké för 2003 28 april 2004 Delårsrapport perioden januari - mars 2004 28 april 2004 Bolagsstämma JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsen. Antalet anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka 2 500 och omsättningen uppgår till cirka 8 miljarder kronor. Bolaget är Sveriges ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med fokus på projekt utveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten. JM AB, 169 82 Stockholm Besöksadress: Telegrafgatan 4, Solna Tel. 08-782 87 00 Fax 08-782 86 00 www.jm.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00550/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00550/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar