Delårsrapport januari - juni 2004

Delårsrapport januari - juni 2004 - Nettoomsättningen ökade till 4 058 mkr (3 856) och periodens resultat efter skatt uppgick till 114 mkr (234) - Resultatet efter finansiella poster uppgick till 165 mkr (332) - Fastighetsförsäljningar om 693 mkr (2 101) gav ett resultat om 86 mkr (399) - Antalet sålda bostäder nära fördubblades till 2 393 (1 275) - För den senaste tolvmånadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till 2 procent (5). Resultatet per aktie för första halvåret blev 4 kronor (8) - Fortsatt minskning av balansräkningen har höjt soliditeten till 39 procent (35) Stockholm den 18 augusti 2004 Johan Skoglund Verkställande direktör Denna delårsrapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer. Ytterligare information och kommande informationstillfällen För ytterligare information hänvisas till: Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08 - 782 89 39 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör, 08 - 782 89 71 Kommande informationstillfällen: 1 november 2004, Delårsrapport perioden januari - september 2004 23 februari 2005, Bokslutskommuniké för 2004 28 april 2005, Delårsrapport perioden januari - mars 2005 28 april 2005, Bolagsstämma JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsen. Antalet anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka 2 200 och omsättningen uppgår till cirka 8 miljarder kronor. Bolaget är Sveriges ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med fokus på projekt-utveckling av bostäder och i selektiv utsträckning av kommersiella lokaler i centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten. JM AB, 169 82 Stockholm Besöksadress: Telegrafgatan 4, Solna Tel. 08-782 87 00 Fax 08-782 86 00 www.jm.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/18/20040818BIT20650/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar