Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 - Nettoomsättningen ökade till 5 842 mkr (5 563) och periodens resultat efter skatt uppgick till 201 mkr (209) - Resultatet efter finansiella poster uppgick till 287 mkr (300) - Fastighetsförsäljningar om 722 mkr (2 116) gav ett resultat om 96 mkr (400) - Antalet sålda bostäder ökade till 3 349 (2 007) - För den senaste tolvmånadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till 5 procent (0). Resultatet per aktie för niomånadersperioden blev 7 kronor (7) - Stabilt kassaflöde har höjt soliditeten till 42 procent (33) Stockholm den 1 november 2004 Johan Skoglund Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Ytterligare information och kommande informationstillfällen För ytterligare information hänvisas till: Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08 - 782 89 39 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör, 08 - 782 89 71 Kommande informationstillfällen: 23 februari 2005, Bokslutskommuniké för 2004 28 april 2005, Delårsrapport perioden januari - mars 2005 28 april 2005, Bolagsstämma JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsen. Antalet anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka 2 200 och omsättningen uppgår till cirka 8 miljarder kronor. Bolaget är Sveriges ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med fokus på projekt-utveckling av bostäder och i selektiv utsträckning av kommersiella lokaler i centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten. JM AB, 169 82 Stockholm Besöksadress: Telegrafgatan 4, Solna Tel. 08-782 87 00 Fax 08-782 86 00 www.jm.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/01/20041101BIT21240/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar