JM i samarbete med Stockholmshem

JM säljer del av fastigheten Sjövik 5 inom projektet Liljeholmskajen, under planläggning för ca 60 bostäder, till Stockholmshem. Affären är ett led i strävan att åstadkomma en blandning av hyres- och bostadsrätter i projektet. Samtidigt fullföljer JM en option och förvärvar fastigheten Penninglandet 1 i Bromma av Stockholmshem, där JM planerar att uppföra ett 40-tal bostadsrätter. Stockholm 2004-12-02 JM AB Koncernstab Kommunikation Detta och tidigare pressmeddelande finns även på www.jm.se

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar