JM i stor fastighetsaffär med Tornet

JM i stor fastighetsaffär med Tornet I en affär med Fastighets AB Tornet säljer JM Mörbykontoren i Danderyd för 931 mkr. Försäljningen ger JM ett realiserat resultat om 235 mkr, vilket kommer att redovisas under första kvartalet 2003. Samtidigt förvärvar JM av Tornet ca 1000 lägenheter i Nacka för 600 mkr. Försäljnings respektive förvärvspriserna är i nivå med fastigheternas externt bedömda marknadsvärden per 2002-12-31. Genom en köpoption utställd av Tornet avseende aktierna i AB Vaxholmsbostäder, kan JM också förvärva 1150 lägenheter i Vaxholm. Optionen löper fr o m 1 juli 2003 t o m 30 augusti 2003 och priset på aktierna baseras på externt bedömda fastighetsvärden per 2002-12-31, om ca 790 mkr. - I linje med JMs strategi säljer vi det färdigutvecklade kontorsbeståndet i Mörby med bra resultat, säger JMs affärsenhetschef Sten Hamberg. Genom möjligheten till förvärv av två attraktiva bostadsbestånd med mycket låga vakanser och därmed säkra kassaflöden, skaffar vi oss förutsättningar att förädla och utveckla intressanta fastighetsbestånd med bostäder i Vaxholm och Nacka. JM har hittills i år sålt fastigheter för 1893 mkr med ett realiserat resultat om 367 mkr. För ytterligare information kontakta: Sten Hamberg, JM AB, telefon 08-782 88 52 alternativt Eva Eriksson, JM AB, telefon 08-782 88 99. Stockholm 2003-04-01 JM AB Koncernstab Kommunikation Detta och tidigare pressmeddelande finns även på www.jm.se JM är ett publikt bolag och noterat på Stockholmsbörsen. Antalet anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka 2 700 och omsättningen år 2002 uppgick till cirka 9 miljarder kronor. Bolaget är Sveriges ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med fokus på projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00200/wkr0002.pdf

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar