JM-koncernen Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003 · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 329 mkr (324). · Fastighetsförsäljningar om 1 897 mkr (902) gav ett resultat om 367 mkr (174), varav 64 mkr (174) ingår i resultat projektutveckling. · Bytesaffär kontors- mot bostadsfastigheter i Stockholm. · Resultat projektutveckling uppgick till 102 mkr (358). Projektutvecklingsmarginalen för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 2,6 procent (13,5). · För den senaste tolvmånadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till 7 procent (27) och vinsten per aktie uppgick till 9 kronor (34). För ytterligare information och kommande informationstillfällen För ytterligare information hänvisas till Johan Skoglund, VD och koncernchef 08 - 782 89 39 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör 08 - 782 89 71 21 juli 2003 Delårsrapport perioden januari - juni 2003 22 oktober 2003 Delårsrapport perioden januari - september 2003 Februari 2004 Bokslutskommuniké för 2003 JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsen. Antalet anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka 2 600 och omsättningen uppgår till cirka 9 miljarder kronor. Bolaget är Sveriges ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med fokus på projekt utveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT01160/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT01160/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar