JM-koncernen Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003 · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 332 mkr (416). · Fastighetsförsäljningar om 2 101 mkr (921) gav ett resultat om 399 mkr (176), varav 96 mkr (176) ingår i resultat projektutveckling. · Bytesaffär kontors- mot bostadsfastigheter i Stockholm, fullföljd genom förvärv av bostadsbestånd i Vaxholm. · Sålda bostäder under perioden ökade till 1 275 (1 251). · Resultat projektutveckling uppgick till 159 mkr (470). Projektutvecklingsmarginalen för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 1,9 procent (12,1). · För den senaste tolvmånadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till 5 procent (19) och resultatet per aktie uppgick till 7 kronor (23). Stockholm den 21 juli 2003 Johan Skoglund Verkställande direktör Denna delårsrapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer. Ytterligare information och telefonkonferens För ytterligare information hänvisas till: Johan Skoglund, VD och koncernchef 08 - 782 89 39 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör 08 - 782 89 71 Den 22 juli kl. 09.00 anordnar JM telefonkonferens. Johan Skoglund och Claes Magnus Åkesson svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring +46 8 562 137 06 fem minuter innan konferensens början. Kommande informationstillfällen 22 oktober 2003 Delårsrapport perioden januari - september 2003 16 februari 2004 Bokslutskommuniké för 2003 JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsen. Antalet anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka 2 600 och omsättningen uppgår till cirka 8 miljarder kronor. Bolaget är Sveriges ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med fokus på projekt utveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten. JM AB, 169 82 Stockholm Besöksadress: Telegrafgatan 4, Solna Tel. 08-782 87 00 Fax 08-782 86 00 www.jm.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/21/20030721BIT00430/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/21/20030721BIT00430/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar