JM säljer fastighet i Stockholm för 70 mkr - realiserat resultat 7 mkr

JM säljer fastighet i Stockholm för 70 mkr - realiserat resultat 7 mkr I en affär med AFA säljer JM fastigheten Läraren 4 på Torsgatan i Stockholm. Fastigheten innehåller kontors- och butikslokaler samt en mindre del bostäder. Försäljningspriset uppgår till 70 mkr och ger JM ett realiserat resultat om 7 mkr. Resultatet kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2003. Vakansgraden inom JMs bestånd av färdigutvecklade kontorsfastigheter samt bostadsfastigheter uppgår efter denna försäljning till cirka 5 procent. För ytterligare information kontakta: Sten Hamberg, JM AB, telefon 08-782 88 52 alternativt Eva Eriksson, JM AB, telefon 08-782 88 99. Stockholm 2003-12-10 JM AB Koncernstab Kommunikation Detta och tidigare pressmeddelande finns även på www.jm.se JM är ett publikt bolag och noterat på Stockholmsbörsen. Antalet anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka 2 700 och omsättningen år 2002 uppgick till cirka 9 miljarder kronor. Bolaget är Sveriges ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med fokus på projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00540/wkr0002.pdf

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar