JM säljer fastigheter för cirka 407 Mkr # realiserat resultat cirka 100 Mkr

JM säljer fastigheter för cirka 407 Mkr - realiserat resultat cirka 100 Mkr JM säljer 11 fastigheter, varav 7 tomträtter, i Sollentuna för cirka 407 Mkr till det kommunägda bolaget AB Sollentunahem. Försäljningen ger JM ett realiserat resultat om cirka 100 Mkr. "Som ett viktigt led i JMs roll som projektutvecklare ingår att omsätta färdigutvecklade fastigheter. Under 2000 sålde JM fastigheter för 2,2 Mdr med ett realiserat resultat om cirka 530 Mkr. JM fortsätter nu på den planenliga försäljningen av fastigheter även under 2001, säger affärsenhetschef Sten Hamberg. Ytterligare information lämnas av Sten Hamberg, tel. 08-782 88 52 eller Eva Eriksson, tel. 08-782 88 99. Stockholm 2001-01-11 JM AB Koncernstab Kommunikation Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/19/20030819BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/19/20030819BIT00340/wkr0002.pdf

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar