Niomånadersrapport 1 januari - 30 september 2000

NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2000 SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER 2000 - Nettoomsättningen ökade 16 procent till 4.755 (4.088) mkr och resultatet efter finansiella poster mer än fördubblades och uppgick till 973 (461) mkr - Avkastning eget kapital och vinst per aktie för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 24 procent respektive 24 kronor - Resultat projektutveckling inklusive projektrelaterade fastighetsförsäljningar ökade med 102 procent till 420 (208) mkr och marginalen förbättrades till 9,9 (5,9) procent - Fastighetsförsäljningar under perioden uppgår till 2.100 (1.510) mkr och gav ett resultat om 510 (278) mkr [REMOVED GRAPHICS] Ytterligare information lämnas av Carl Eric Stålberg, VD och koncernchef, telefon 08-782 88 33 alternativt Claes Magnus Åkesson, ekonomi- och finansdirektör, telefon 08-782 89 71. Stockholm 2000-10-24 JM AB Koncernstab Kommunikation Detta och tidigare pressmeddelande finns även på www.jm.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT01190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT01190/wkr0002.pdf

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar