Omfattande förvandling vid Liljeholmen

Omfattande förvandling vid Liljeholmen Stockholm växer och stadsgränsen flyttas 1 km söder ut till Liljeholmen. Det är en av stadens viktigaste knutpunkter och här sker en omfattande förvandling. Vid Liljeholmstorget byggs i första etappen 200 lägenheter, kommersiella lokaler, en biljetthall, en överbyggd tunnelbanestation och under marknivå en ny bussterminal och vänthall. Bostäder, kontor och butiker kommer att finnas ovan jord emedan trafiken hålls under. [REMOVED GRAPHICS] Projektet Liljeholmstorget är ett samverkansprojekt mellan tre parter, SL, JM AB och Stockholms gatu- och fastighetskontor. Arbetet med detaljplanen startade 1995. Utmaningarna har bl a varit överbyggnaden av tunnelbanan med sin fortlöpande trafik och vibrationssäkra hus med hänsyn tagen till målen att skapa en effektiv knutpunkt och levande stadsdel. Projektet beräknas vara klart vintern 2003/04 med invigning och första inflyttning sommaren 2003. En av Stockholms viktigaste knutpunkter Liljeholmen är en av Stockholms största och viktigaste knutpunkter för kollektivtrafiken. Här möts tunnelbanan, Tvärbanan samt bussar och 37 000 påstigningar sker varje vardag. Förvandlingen börjar med att tunnelbanans spårområde däckas över. Under jord och i anslutning till tunnelbanan, byggs en ny busstation och vänthall. Bussarna, som trafikerar sydvästra Stockholm, kommer att köra upp och ner via specialbyggda ramper. Syftet är att få en effektiv knutpunkt med smidiga byten mellan olika trafikslag. Ovan mark och invid det nya torget, vid butikerna och Tvärbanan, byggs också en ny biljetthall. Ett välplanerat område Liljeholmen är inte enbart en knutpunkt. Ett av målen med planeringen för det nya området är att innerstaden tar språnget över Årstaviken. I sin nya skepnad, blir Liljeholmstorget ett nytt bostadsområde med kontor och butiker i en levande del av Stockholm. Tillsammans med Liljeholmskajen blir det nya Liljeholmstorget en del av staden med både hög samhällsservice (till exempel för­skolor och seniorservice) och hög kommersiell service (till exempel restauranger, affärer, rekreations­möjligheter). Stadsbyggnadskontoret har för avsikt att även låta ytterligare lägenheter, lokalytor samt butiksytor ansluta sig till det nya Liljeholmstorget. Två nya kvarter Två nya bostads- och kontorskvarter byggs; kvarteret Karet och kvarteret Vänthallen. Varje kvarter har sin egen karaktär vilket under den fortsatta utvecklingen av området kommer att skapa en variationsrik miljö. De nya bostäderna vänder sig till människor i alla skeden av livet; från t ex unga par och barnfamiljer till äldre ensamstående och pensionärer. Kvarteret Vänthallen utgörs av ca 115 bostadsrättslägenheter och omkring 2 000 m2 butiker. Butikerna är belägna med skyltfönster mot det nya torget. Flertalet lägenheter får utsikt över sjön Trekanten och den nyanlagda Doftparken. Kvarteret Vänthallen byggs ovanför tunnelbanespåren och placeras på 230 stålfjädrar för att undvika vibrationer. De kan bytas ut genom att fjädrarna trycks ihop med bultar medan huset hålls på plats med domkraft. Det är tekniken med stålfjädrar som möjliggör bostadsbyggande på denna plats, en teknik som i Sverige är ovanligt. Det nya torget mellan kvarteren Karet och Vänthallen, utformas med belysning och beläggning av stenhällar och gatsten för gående och resenärer. I en del blir det ett större antal sittplatser och blomsterurnor och i den bortre delen kommer torghandelsplatser och möjlig servering under ett permanent tak att finnas. I nästa etapp kommer ytterligare ett bilfritt, upphöjt torg att ansluta sig till dessa ytor. Beläggningen kommer att utformas av stora granitblommor i olika färgnyanser. En trädgrupp bildar ett blickfång samt en mötesplats och en större bänk avskärmar torget mot entrégatan. Konstnärlig utsmyckning kommer att komplettera miljön. Butikerna runt torget får rationella och yteffektiva lokaler. Idag finns redan ett antal näringsidkare i butikerna vid torget men efter ombyggnaden kommer sammanlagt 10 000 m2 butiksyta att erhållas. Kvarteret Karet innehåller 90 bostadsrättslägenheter, två parkeringsgarage samt kommersiella lokaler. Hälften av bostäderna kommer att utformas som seniorlägenheter. Kvarteret Vänthallen 115 lgh 1:a - 5:or, 35 - 135 m2 2 000 m2 butiksyta Kvarteret Karet 90 lgh 1:a - 5:or, 43 - 117 m2 1 000 m2 butiksyta 2 parkeringsgarage med 250 platser Byggnaderna ritas av Törneman & Co (kvarteret Vänthallen) och White Arkitekter (kvarteret Karets bostäder) samt Fråne, Hederus & Malmström (kvarteret Karets kontor). Skolor, vård och omsorg I Liljeholmen samt i dess närhet, finns flera låg- och mellanstadieskolor, högstadier samt en gymnasieskola. Inom området finns även tre daghem och en öppen förskola. Vid Liljeholmstorget finns vårdcentral, närakut och tandläkarmottagning. Rekreation och kultur Det är nära till de öppna vattenytorna liksom tillgängligheten till strandlinjen längs med Årstaviken. Nedanför Liljeholmstorget ligger Kulturpark Liljeholmen, som sträcker sig från Årstaviken till Vinterviken med Doft- och fruktlekparken, Färgfabriken, Skulpturens Hus, fornminnet Nobels spränggårdar och ett skulpturstråk som sakta växer fram i naturen. Här finns även sjön Trekanten med badmöjligheter. Flera idrottsplatser finns i närheten, t ex i Aspudden och de stora bergrummen vid Årstadal/Liljeholmskajen kommer bl a att utnyttjas som anläggningar för inomhussporter och evenemang. Stockholm den 8 november 2001 För vidare information, var vänlig kontakta: Maria Adolfson, pressekreterare, SL, tel 08-686 15 50 Anette Frumerie, projektchef JM AB, tel 08-782 87 00/-85 53 Lars Fyrvald, Gatu- och fastighetskontoret, tel 08-508 263 61 För bilder och vidare information, var vänlig se www.liljeholmstorget.nu och www.newsonline.se/jm Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT01650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT01650/wkr0002.pdf

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar