Skanska säljer sitt aktieinnehav i JM

Skanska säljer sitt aktieinnehav i JM JMs VD kommenterar försäljningen enligt följande: - Skanskas försäljning av aktieinnehavet i JM innebär en avslutning av ett mångårigt ansvarsfullt ägande i JM. I och med detta fortsätter de senaste årens ägarspridning med bland annat ökat utländskt ägande i JM. En naturlig följd av detta är att förutsättningar skapas för en ökad likviditet i JM- aktien till gagn för samtliga aktieägare, säger Carl Eric Stålberg, JMs VD och koncernchef. Stockholm 2000-10-27 JM AB Koncernstab Kommunikation Detta och tidigare pressmeddelande finns även på www.jm.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT00660/wkr0002.pdf

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar