Stockholms tillväxt är hotad

En ny undersökning gjord av SKOP på uppdrag av JM AB visar att 40 procent av företagen i Stockholmsregionen har svårt att rekrytera kompetent personal. Endast 15 procent av studenterna kan tänka sig Stockholmsregionen om både intressant arbete och bostad erbjuds.

29 procent av företagen ser Stockholms bostadsfråga som ett problem och 19 procent identifierar bostadsbristen som ett rent tillväxthinder. Rapporten presenteras idag på JMs seminarium ”Bostäder – nyckeln till tillväxt”. Av rapporten framgår bland annat att 24 procent av de företag som har svårt att rekrytera personal på grund av bostadssituationen, har övervägt att flytta från Stockholm. Bland de intervjuade studenterna på de fem högskoleorterna Göteborg, Skövde, Linköping, Luleå och Lund tror 85 procent att bostadsbristen är störst i Stockholmsregionen för nyutexaminerade studenter. 39 procent av de studenter som försökt att få tag på bostad i Stockholm, misslyckades. – För att Stockholm ska kunna vara en motor för hela Sveriges ekonomi och en region att räkna med i Europa, krävs åtgärder. Regionen måste anstränga sig för att locka till sig den kompetenta arbetskraft som krävs. Det behövs utbildningsplatser samt ett kraftigt ökat bostadsbyggande och ett varierat utbud av bostäder, säger JMs VD och koncernchef Johan Skoglund. JM anser att åtgärder som behöver vidtas bland annat gäller: • Regelverket; se över PBL (Plan- och Bygglagen) och Miljöbalken för att möjliggöra ytterligare bostadsbyggande • Upplåtelseformer; inför ägarlägenheter även i Sverige • Samsyn; öka samarbetet bland länen i Stockholm-Mälardalen och mellan de politiska blocken samt skapa en plattform och tydlig ledning för att diskutera de stora Stockholmsfrågorna För rapporten, seminarieprogram och talare se: www.jm.se/seminarium Stockholm 2004-12-02 JM AB Koncernstab Kommunikation Detta och tidigare pressmeddelande finns även på www.jm.se

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar