Bokslutskommuniké

Siffror i sammandrag

Januari – december 2017

Januari – december 2017 jämfört med motsvarande period 2016:

  • Nettoomsättning: KSEK 14 685 (KSEK 9 635)
  • Resultatet efter finansiella poster: KSEK 4,7 (KSEK -1 257)

  • Resultatet per aktie*: SEK 0 (SEK -0,13)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

Oktober - december 2017

Fjärde kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal 2016:

  •  Nettoomsättning: KSEK 5 228 (KSEK 4 111)
  •  Resultatet efter finansnetto: KSEK 68 (KSEK -249)
  •  Resultatet per aktie*: SEK 0,007 (SEK -0,03) 

* Beräknat på 9 577 366 aktier  

Om oss

Jojkas affärsidé är att erbjuda företag och organisationer olika kommunikationsplattformar inom SMS i syfte att öka lönsamhet och marknadsnärvaro samt fördjupa relationerna med sina kunder och nätverk.

Prenumerera